Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Almene boliger - styringsdialog

Almene boliger - styringsdialog

Fredensborg Kommune holder styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i kommunen.

Et centralt element i styringsmodellen for den almene boligsektor er, at der holdes mindst et årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommune og boligorganisation.

Der skal både føres styringsdialog, når boligorganisationen er en almen boligorganisation med egne afdelinger og når boligorganisationen er en almen administrationsorganisation.
Boligorganisationerne skal årligt indsende dokumentation til kommunen til brug for styringsdialogen.

Den samlede dokumentationspakke udgøres af en styringsrapport, afdelingsskemaer og boligorganisationens regnskabsmateriale, herunder regnskabsspørgeskema, årsberetning og revisionsprotokol samt resultater af eventuelle relevante analyser.

Der er afholdt styringsdialogmøder med elleve af tolv almene boligorganisationer.

Otte ud af de tolv boligorganisationer har hjemsted i kommunen og de resterende fire har hjemsted i en anden kommune, men har afdelinger i Fredensborg Kommune.
 
Boligorganisationer der har hjemsted i kommunen:
Asminderød Boligselskab
Boligselskabet Borgerbo
Den almene boligforening Jellerødparken
Domea Fredensborg
Fredensborg Boligselskab
Hejrevangens Boligselskab
Humlebæk Boligselskab
Lejerbo
 
Boligorganisationer med hjemsted udenfor kommunen men med afdelinger placeret i Fredensborg Kommune:

Boligforeningen VIBO
Boligforeningen 3B
Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal
Statsbanernes Andelsboligforening
 • Økonomi
 • Udlejning
 • Beboersammensætning
 • De fysiske rammer og renovering
 • Boligsociale indsatser
 • Generelt har boligorganisationerne en sund økonomi, og de afdelinger som har udfordringer, er der lagt en plan for.
 • Der er et landsdækkende fokus på, at den almene boligsektor skal effektivisere på driften. Boligorganisationerne har siden 2014 været i gang med at finde effektiviseringstiltag, som følge af effektiviseringsaftalen mellem Regeringen og BL. Flere af boligorganisationerne i Fredensborg Kommune er i gang med at udarbejde en længerevarende plan for effektivisering. Dette er også for at finde de bedste løsninger, der rækker længere ud i fremtiden end 2026, hvor den nuværende effektiviseringsaftale udløber. 

 • Den nye affaldsordning er implementeret i hovedparten af de almene boligorganisationer. De fleste har fået etableret en løsning eller er i proces med at finde den bedste løsning. Implementeringen af den nye affaldsordning har i nogle boligorganisationer skabt udfordringer. Det har været svært at finde arealer med plads til de forskellige fraktioner. I andre boligorganisationer er det gået godt med implementeringen.

 • Flere boligorganisationer udtrykker utilfredshed med den solidariske betaling af affaldsgebyrer. De har investeret store beløber i deres affaldsløsninger samt bruger de mandskabstimer til at bringe containere ud til afhentning.

 • Flere boligorganisationer står overfor renoveringer eller har overstået planlagte renoveringer, som gør deres afdelinger mere fremtidssikrede samt tidssvarende.

 • Der opleves vanskeligheder med NSPV hos flere boligorganisationer. De oplever, at der ikke gøres noget ved indberettede fejlmeldinger via appen Giv et Tip.

 • I boligorganisationerne VIBO, 3B og AB Hørsholm Kokkedal har den nye boligsociale helhedsplan været et stort emne i 2021.

 • Folketinget har indgået ny politisk aftale om bekæmpelse af parallelsamfund med indførelse af forebyggelsesområder. I disse områder vil man kunne anvende en række værktøjer til at forebygge, at de udvikler sig til parallelsamfund. VIBO’s afdelinger i Nivå er blevet udpeget til forebyggelsesområde. Der er et samarbejde mellem VIBO og Fredensborg Kommune om initiativer til at få VIBO’s afdelinger af listen som forebyggelsesområde.

 • En boligorganisation har i 2021 investeret ressourcer på at uddanne en ny bestyrelse i det almene arbejde, så de er godt klædt på til at varetage deres nye funktion. Dette er et led i at have et aktivt og velfungerende beboerdemokrati. 

 • Andre boligorganisationer har svært ved at rekruttere beboere til deres afdelingsbestyrelser. Dette er et fænomen man ser i hele landet.

 • To boligorganisationer har tilmeldt sig koncepter hos deres administrationsorganisationer, hvor beboere kan få hjælp til at håndtere deres økonomi eller blive guidet til hjælp hos kommunen. Disse tiltag er indført, for at hjælpe beboere i problemer, inden de bliver for store og i sidste ende kan resultere i en udsættelse.

 • Ved budgetforliget for 2022-2025 blev det aftalt, at Fredensborg Kommune skulle gå i forhandlinger med de almene boligorganisationer vedrørende fleksible kriterier for fx velfærdspersonale. På styringsdialogmøderne er det blevet drøftet med de almene boligforeninger, at det er en mulighed at indføre fleksible kriterier for beskæftigelse. Det er ikke muligt i almenboligloven at prioritere bestemte erhverv.

Aftaledokument_DAB-2023.pdf

Aftaledokument_Lejerbo-2023.pdf

Aftaledokument-Hejrevangens-Boligselskab-2023.pdf

Aftaledokument -Domea-Fredensborg-2023.pdf

Aftaledokument Fredensborg Boligselskab 2023.pdf

Aftaledokument_Jellerødparken_2023.pdf

Aftaledokument Jellerød.pdf

Aftaledokument-AB-Hørsholm-Kokkedal.pdf

Aftaledokument Statsbanepersonalets-andels-og-boligforening-2022.pdf

Aftaledokument Hejrevangen 2022.pdf

Aftaledokument Borgerbo 2022.pdf

Aftaledokument-3B-2022.pdf

Aftaledokument-Asminderød-Boligselskab-2022.pdf

Aftaledokument-Domea-Fredensborg-2022.pdf

Aftaledokument-Fredensborg-Boligselskab-2022.pdf

Aftaledokument-Humlebæk-Boligselskab-2022.pdf

Aftaledokument-Lejerbo-2022.pdf

Aftaledokument-VIBO-2022.pdf

Som afslutning på hvert dialogmøde er der formuleret et fælles aftaledokument for styringsdialogen mellem den almene boligorganisation og Fredensborg Kommune.

Aftaledokumentet beskriver en række fælles konklusioner og målsætninger for boligområdet og alle aftaledokumenterne.

Styringsdialog 2021 – sammenfattet redegørelse.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde VIBO 2021.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Asminderød Boligselskab 2021.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Lejerbo 2021.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Domea Fredensborg 2021.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Humlebæk Boligselskab 2021.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Hejrevangen Boligselskab 2021.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Den almene Boligforening Jellerødparken 2021.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Borgerbo Humlebæk 2021.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde AB Hørsholm Kokkedal 2021.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Fredensborg Boligselskab 2021.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Boligselskabet 3B 2021.pdf

Som afslutning på hvert dialogmøde er der formuleret et fælles aftaledokument for styringsdialogen mellem den almene boligorganisation og Fredensborg Kommune.

Aftaledokumentet beskriver en række fælles konklusioner og målsætninger for boligområdet og alle aftaledokumenterne.

Styringsdialog 2020 – sammenfattet redegørelse.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde VIBO 2020.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Asminderød Boligselskab 2020.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Lejerbo 2020.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Domea Fredensborg 2020.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Humlebæk Boligselskab 2020.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Hejrevangen Boligselskab 2020.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Den almene Boligforening Jellerødparken 2020.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Borgerbo Humlebæk 2020.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde AB Hørsholm Kokkedal 2020.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Fredensborg Boligselskab 2020.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde Boligselskabet 3B 2020.pdf

Aftaledokument for Styringsdialogmøde med SAB 2020.pdf

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback