Et centralt element i styringsmodellen for den almene boligsektor fra 2009 er, at der afholdes mindst et årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommune og boligorganisation.

Der skal både føres styringsdialog, når boligorganisationen er en almen boligorganisation med egne afdelinger og når boligorganisationen er en almen administrationsorganisation.
Boligorganisationerne skal årligt indsende dokumentation til kommunen til brug for styringsdialogen. Den samlede dokumentationspakke udgøres af en styringsrapport, afdelingsskemaer og boligorganisationens regnskabsmateriale, herunder regnskabsspørgeskema, årsberetning og revisionsprotokol samt resultater af eventuelle relevante analyser.

Fredensborg Kommune holder styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i kommunen.
Der er afholdt styringsdialogmøder med elleve af tolv almene boligorganisationer.