Byrådet er Fredensborg Kommunes øverste myndighed, hvor alle folkevalgte politikere fra de forskellige partier er repræsenteret.

Byrådet har det overordnede politiske og økonomiske ansvar for kommunens drift og udvikling og sætter bl.a. rammerne herfor i budgetter, kommuneplaner, lokalplan, delegationsplan m.m.