Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Miljøkrav og hensyn Skal du starte ny virksomhed?

Skal du starte ny virksomhed?

Skal du starte ny virksomhed, kan der være en række plan-, bygge- og miljømæssige forhold, som du skal være opmærksom på.

Her kan du få svar på dine spørgsmål om etablering af ny virksomhed. 

Er du i tvivl om

  • hvorvidt din virksomhed skal reguleres af de gældende miljøregler,
  • hvilken miljøklasse din virksomhed har og/eller
  • om din virksomhed lovligt kan etableres, hvor du ønsker

er du velkommen til at kontakte Team Miljø på miljoe@fredensborg.dk eller 72 56 59 07.

Alternativt kan du kontakte Erhvervsservice på erhvervsservice@fredensborg.dk  eller tlf. 72 56 56 46.

Allerførst bør du spørge kommunen Team Miljø, om det overhovedet er muligt at etablere den pågældende virksomhedstype på stedet, og om du kan få de nødvendige byggetilladelser. 
Hvis virksomheden ønskes etableret i et erhvervsområde, skal det undersøges, om din virksomheds miljøklasse kan rummes inden for det givne erhvervsområde. 

Miljøklasserne i Fredensborg Kommunes erhvervsområder går fra 1-6, hvor miljøklasse 1 er den mindst miljøbelastende, og miljøklasse 6 er den mest miljøbelastende. Erhvervsområdernes miljøklasser, som er fastsat i den til enhver tid gældende kommuneplan, anvendes fremadrettet som planlægningsværktøj for til stadighed at sikre gode forhold for såvel borgere som virksomheder. Kommunen forsøger hermed at skabe den afstand mellem borgere og virksomheder, der er nødvendig for at opnå en fredelig sameksistens. 

Læs om definition-af-miljoeklasser.pdf

Ud over miljøklasserne skal det også sikres, at virksomheden kan rummes i den gældende lokalplan for erhvervsområdet. 

Hvis du ønsker at etablere din virksomhed i landzonen kræver det måske en landzonetilladelse. 

 

Du skal være opmærksom på, at nogle virksomhedstyper kræver forudgående miljøgodkendelse og at andre kræver forudgående miljømæssig anmeldelse til kommunen.

Hvis din virksomhed er særlig forurenende, skal du sandsynligvis have en miljøgodkendelse. 

De mindre miljøbelastende virksomhedstyper reguleres efter nogle lidt enklere miljøregler. Disse er følgende: 

  • Autoværksteder og benzinstationer, der er omfattet af miljøregler beskrevet i Autoværkstedsbekendtgørelsen og Benzinstationsbekendtgørelsen. 
  • Mellemstore maskinværksteder, virksomheder der fremstiller plastprodukter, virksomheder med mindre levnedsmiddelproduktion, visse anlæg for motorkøretøjer 

er alle omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1. Øvrige omfattede virksomhedstyper ses i bilag 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen. 

  • Renserier, der er omfattet af miljøregler beskrevet i Renseribekendtgørelsen.
  • Pelsdyrfarme, der er omfattet af miljøregler beskrevet i Pelsdyrbekendtgørelsen.  

Hvis du ønsker at starte, flytte eller ændre et autoværksted skal du følge reglerne som er beskrevet i ”Autoværkstedsbekendtgørelsen”. 

Inden et autoværksted etableres, skal der indgives en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal også indgives i tilfælde af senere udvidelse eller ændring på en måde, der indebærer forøget forurening.

Benyt venligst anmeldelsesblanketten "Anmeldelse af autoværksted” som du finder her på siden.

Anmeldelsen indsendes til os på miljoe@fredensborg.dk

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback