Hvis du får behov for hjælp og støtte til dagligdagens aktiviteter fx på grund af sygdom eller anden svækkelse, så kan du søge om hjemmepleje.

Se under hvordan får jeg hjælp - her på siden.

Når vi hjælper dig tager vi udgangspunkt i dine fysiske, psykiske og sociale ressourcer og støtter dig mest muligt i at genvinde dine mistede færdigheder i forhold til personlig pleje og/eller praktisk hjælp.

Samtidig sørger vi for, at du får hjælp til det, du ikke selv kan ud fra Fredensborg Kommunes kvalitetsstandarder.

 

Nedenfor kan du se hvilke private leverandører du kan vælge.

Når du er blevet visiteret til praktisk hjælp, madservice eller personlig pleje af kommunens visitator, har du ret til at vælge mellem de kommunale leverandører eller godkendte private leverandører.