Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre Hjemmepleje

Hjemmepleje

Har du behov for hjælp og støtte til dagligdagens aktiviteter, så kan du søge om hjemmepleje.

Hvis du får brug for hjælp til at klare dagligdagens aktiviteter, tilbydes du ”Træning som hjælp”. Det betyder, at du vil få besøg af en ergoterapeut i dit hjem, som vil hjælpe dig med at genvinde dine evner til at klare hverdagen.

Forløbet med ”Træning som hjælp” kan være af varierende længde afhængig af din situation.
I forløbet kan der også blive tilknyttet andre faggrupper i eller udenfor hjemmeplejen.

Det er visitator, der bevilliger hjælpen til dig. Visitator kan kontaktes på 72 56 50 07.

Visitatorerne varetager bl.a. visitation til

 • Hjemmehjælp til borgere, der midlertidigt eller varigt har behov for praktisk hjælp eller personlig pleje
 • Madservice
 • Omsorgstandpleje for borgere i eget hjem
 • Pleje- og ældrebolig
 • Rehabiliteringsophold
 • Midlertidigt ophold i plejebolig

Hjemmepleje - se hvad de tilbyder

 

Kokkedal 72 56 55 60 - tryk 1
Nivå  72 56 55 60 - tryk 2
Humlebæk  72 56 55 60 - tryk 3
Fredensborg  72 56 55 60 - tryk 4
Hjemmepleje
administration 
72 56 55 60 - tryk 5
   

Administrationens telefon er åben 
Mandag – Torsdag 8:00 – 14:00
Fredag 8:00 – 12:00

Hjemmeplejen er delt op i 4 daggrupper der geografisk er placeret i de 4 bysamfund.
Hjælpen om aften og natten er i en gruppe og kører over hele kommunen.

I Fredensborg Hjemmepleje er der ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, farmakomer og en klinisk diætist. Vi arbejder målrettet for at levere hjemmepleje af høj faglige kvalitet og har fokus på at tage hånd om borgere, der har været på hospitalet eller er i risiko for at komme det.

Kontakt Fredensborg Hjemmepleje på 72 56 55 60

Leder af Fredensborg Hjemmepleje
Christian Morhordst chmor@fredensborg.dk

Fredensborggruppen
Områdeleder Anne-Marie Schlüter og Hanne Gafort

Humlebækgruppen
Områdeleder Birgitta Warnke

Kokkedalsgruppen
Områdeleder Agnethe Søgaard

Nivågruppen
Områdeleder Nadja Hageskov

Aften Sygepleje og natgruppen
Områdeleder Kirsten Meilvang

Personlig pleje kan for eksempel være hjælp til at få tøjet af og på, til personlig hygiejne og til at spise og drikke.

Praktisk hjælp kan for eksempel være hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask.

Hjemmeplejen kan alt efter behov komme på både planlagte og akutte besøg i alle døgnets timer.
Det er også hjemmeplejen, der tager sig af nødkald og tryghedsopkald.

Hvis du får brug for hjælp til at klare dagligdagens aktiviteter, tilbydes du som udgangspunkt træning og rehabilitering – vi kalder det ”Træning som hjælp”.
Det betyder at du vil få besøg af en ergoterapeut i dit hjem, som vil afdække dine muligheder for at genvinde dine evner til at klare hverdagen.

Forløbet med ”Træning som hjælp” kan være af varierende længde afhængig af din situation. I forløbet kan der også blive tilknyttet andre faggrupper i eller udenfor hjemmeplejen.

Ved behov for fortsat hjælp i hjemmet bevilges og ydes denne ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder af den kommunale eller de private leverandører.

Det er visitator, der bevilliger hjælpen til dig. Visitator kan kontaktes på 72 56 50 07.

Visitatorerne varetager bl.a. visitation til

 • Hjemmehjælp til borgere, der midlertidigt eller varigt har behov for praktisk hjælp eller personlig pleje
 • Madservice
 • Omsorgstandpleje for borgere i eget hjem
 • Pleje- og ældrebolig
 • Rehabiliteringsophold
 • Midlertidigt ophold i plejebolig

Personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven.
Det betyder, at personalet skal kunne udføre deres arbejde på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Det betyder bla.:
 
• Modtager du hjælp til rengøring må personalet kun anvende følgende midler og redskaber, som du skal stille til rådighed:
- Flydende miljøvenligt rengøringsmiddel
- Eddike
- Opvaskemiddel
- Flydende toiletrens
- Rengøringsklude, gerne fiberklude
- Gulvmoppe og moppespand
- Støvsuger, hvor ledning og stik er intakt, med helt mundstykke, hjul og engangspose.
- Skaft til gulvmoppe og støvsugerrør  med teleskop, som kan trækkes til minimum 150 cm i længde.
 
Rengøringsmidler med orange mærke må ikke bruges af personalet, da de er sundhedsskadelige. 
 
• Adgangsforholdene skal være i orden. det vil dige adgang til hoveddøren skal være fri og flisegangen jævn,
Der skal være synligt husnummer og lys ved hoveddøren.
 
• Har du brug for hjælpemidler, som for eksempel personlift, kørestol eller bækkenstol, er det ofte nødvendigt, at fjerne dørtrin og tæpper. Hjælpemidler kræver desuden en del plads, når de bruges. Derfor kan det være nødvendigt, at du får møbleret om eller måske helt fjernet nogle af møblerne.
 
• Får du hjælp til bad og toiletbesøg, er god plads nødvendig for at personalet kan udføre sit arbejde forsvarligt.
Er der ikke plads i badeværelset, skal bad og brug af bækkenstol foregå et andet sted, eksempelvis i soveværelset.
 
• Får du hjælp til personlig pleje i sengen, skal sengen placeres, så personalet kan arbejde fra begge sider.
Det kan derfor blive nødvendigt at møblere om eller måske helt at fjerne nogle af møblerne. Efter en faglig vurdering kan det blive nødvendigt at udskifte din seng med en plejeseng.
 
Personalet skal arbejde i røgfrit miljø.
Ryges der i hjemmet, skal du sørge for udluftning ½ time inden det planlagte besøg af hjemmeplejen.
 
En medarbejder fra hjemmeplejen kommer på besøg for at tale med dig om arbejdsforholdene, hvis du får hjælp til personlig pleje. Ved besøget kan der også drøftes andre forhold som f.eks. indeklima, husdyr og psykisk arbejdsmiljø.  

Private leverandører 

Du vælger hvem der skal levere hjælpen

 • Medarbejdere fra kommunens pleje- og aktivitetscentre
 • Private leverandører godkendt af kommunen
 • En person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Borgere, der er tildelt hjælp over 20 timer om ugen, kan selv vælge en hjælper, som betales af kommunen.

Når du er blevet visiteret til praktisk hjælp, madservice eller personlig pleje af kommunens visitator, har du ret til at vælge mellem de kommunale leverandører eller godkendte private leverandører.

Personlig pleje kan for eksempel være hjælp til at få tøjet af og på, til personlig hygiejne og til at spise og drikke.

Praktisk hjælp kan for eksempel være hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask.

Hjemmeplejen kan alt efter behov komme på både planlagte og akutte besøg i alle døgnets timer. Det er også hjemmeplejen, der tager sig af nødkald og tryghedsopkald.

 • Varig hjemmepleje får du, hvis du i længere tid har brug for praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje. Hjælpen er gratis.
 • Midlertidig hjemmepleje får du, hvis du er syg eller svag efter en sygdom og midlertidigt har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje. Der gælder nogle særlige regler her, idet du selv skal betale for en del af hjælpen.

Hjælpen skal udføres i et respektfuldt samarbejde mellem borger og medarbejder.
Borgeren modtager en skriftlig afgørelse med beskrivelse af hjælpens omfang.

Hjælpen bevilges og ydes ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

Kommunen yder hjælp til tøjvask, hvis du er visiteret til hjælp til denne opgave.

Tøjvask foretages som udgangspunkt via ekstern leverandør, medmindre borgeren har vaskemaskine og tørremulighed i hjemmet samt er visiteret til personlig pleje.

Du skal betale for at deltage i ordningen.

TRASBO_Vaskeordning_Hjemmeboende-borgere.pdf

Berendsen.pdf


Sådan fungerer vasketøjsordningen

 • Du samler alt vasketøjet i vasketøjspose fra leverandøren.
 • Vasketøjet afhentes i hjemmet af chauffør på aftalt ugedag og tid.
 • Vaskeriet sorterer, vasker, tørrer, ruller, lægger tøjet sammen og pakker tøjet.
 • Tøjet leveres af chaufføren ugen efter, til aftalt tid, lige til at lægge i skuffer og skabe.

Ny vasketøjspose leveres
Tøjet håndteres skånsomt, professionelt og miljørigtigt. Der bruges miljørigtige sæber eller neutral allergisæbe ved behov. Det skåner således vores miljø og lever op til kommunens grønne profil.

Vigtigt at vide om vasketøjsordning ved privat leverandør:

 • Vasketøjsordningen etableres efter aftale med visitator.
 • Der tages hensyn til dine faste ugentlige aktiviteter.
 • Din hjælper kan være behjælpelig ved spørgsmål samt at samle og pakke tøjet ud.
 • Du kan melde afbud til leverandøren indtil dagen før kl. 16. Telefonnummer hertil findes på leverandørens brochure. Det er ikke tilstrækkeligt at fortælle chauffør ugen forinden, at denne ikke skal afhente vasketøj,
 • Du tilbydes erstatningsbesøg ved afbud pga. uopsættelige aftaler: f.eks. lægebesøg.
 • Ved hospitalsindlæggelse afmelder kommunen levering og afhentning af vasketøj, og genopstarter den igen ved udskrivelse.
 • Du betaler en fast månedlig pris afhængig af antal leverancer. Hvis privat leverandør kører forgæves og ikke modtager tøj til vask opkræves beløb herfor. Vær derfor opmærksom på, at afmelde tøjvask til din valgte leverandør og i forhold til ovenstående frister. 

Kan du ikke selv lave mad, kan du blive visiteret til madservice, hvor du får leveret færdigproduceret mad til din bolig 2 gange om ugen. Maden er køle-vakuummad og skal opvarmes. Har du brug for hjælp af hjemmeplejen til opvarmning af maden, skal du anskaffe en mikrobølgeovn.

 Mad og Måltider  (kommunal leverandør)

Det Danske Madhus

Hjælp til øvrige måltider leveres af Hjemmeplejen ud fra visitators vurdering af dit behov.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback