Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Foreninger og fritidsliv Oplev Fredensborg Badevandsudsigten

Badevandsudsigten

I sommersæsonen fra 1. juni til 31. august kontrollerer vi badevandskvaliteten hver 7. eller 14. dag.

Vi udtager prøver af badevandet på disse strande: 
Babylone Strand
Bjerre Strand
Esrum Sø Sørup
Humlebæk Strand
Nivå Strand - Strandparken
Mikkelborg Strandpark
Peder Mads Strand

Badevandskvaliteten

Badevandet på kommunens strande er generelt udmærket, men når det regner og i tiden derefter, kan der være kloakvand i badevandet. 
Du kan altid følge varslingen af badevandskvalitet på kommunens badestrande langs Øresund på Badevand.dk.
Klik på et flag og se en beregning af badevandets kvalitet og strandvejret nu og 3 dage frem.
Du kan også få badevandsvarslingen til iPhone og Android. Søg efter "badevand".

Om sommeren skal du være opmærksom på, at der kan komme mange alger i vandet. Det er svært at finde den helt præcise forklaring på, hvorfor en bestemt skadelig opblomstring opstår.
Alger er planter, der svæver frit i vandet.

De kan blomstre op i en sådan grad, at det f.eks. kan se ud, som om vandet er malet med grøn maling.
Andre alger kan ved opblomstring danne hvidlige eller grålige fnug i vandet eller klumpe sammen i tykke lag på overfladen, mens nogle danner skum, når de bliver skyllet op på stranden.
Nogle af disse alger kan være giftige. De fleste er dog helt uskadelige. Selv de få giftige arter er som regel harmløse, fordi giftstofferne fortyndes i vandet. Men under store opblomstringer kan de udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré.
Det frarådes derfor at bade i misfarvet eller uklart vand.

Vi følger udviklingen i algesituationen og udsender om nødvendigt advarsel mod badning.

Forholdsregler ved algeopblomstring
• Se efter om der er opstillet skilte, som fraråder badning.
• Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du går i vand til knæene.
• Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftige skumdannelser eller algeopblomstringer - heller ikke selv om vandet er mere klart længere ude.
• Lad aldrig dyr drikke af vand, hvor der er algeopblomstring

Det lavvandede område i bugten mellem Nivåens udløb og Nivå Strand får tilført renset spildevand fra Nivåen og i forbindelse med større nedbørsmængder kan der ske spildevandsoverløb, og der bliver ledt urenset spildevand ud fra Nivåen.

Her kan du læse om de forskellige forureningskilder, der kan true badevandet.
• Dårligt renset spildevand fra ejendomme i det åbne land og mindre bysamfund.
• Afskylning af veje, pladser og tage ved regnvejr.
• Overløb af fortyndet spildevand fra fælleskloakerede områder ved regnvejr.
• Renset spildevand fra renseanlæg.
• Brud på spildevandsledninger
• Fejlkoblinger, hvor spildevand er tilført regnvandsledningen
• Alger

Selv om vandkvaliteten i et område generelt er god, bør badegæster være opmærksomme på, at der kan opstå masseforekomster af mikroskopiske alger i vandet.


Det er mikroskopiske (ca. ½ millimeter store) larvestadier af parasitiske fladorme, ikter, der på deres vej fra mellemværten vandsnegle til hovedværten svømmefugle, kan genere badende mennesker.

Larven gennemborer huden hvorefter den tilintetgøres af immunsystemet. Dette kan give anledning til irritation og betændelsesagtige tilstande lokalt i huden, af varighed fra få dage til flere uger. Der findes ikke noget dansk navn for denne hudlidelse, som også kaldes schistosom dermatitis.

Ikteangreb er ufarlige, men kan være højst generende for især børn, særligt følsomme mennesker og allergikere.

Er man stærkt generet af kløe efter badning anbefales det at kontakte en læge.

Der har i 2012 og 2014 og igen i 2018 været tilfælde af udslæt efter badning i Esrum Sø. Udslættet kan være forårsaget af ikten Cercaria.

Et par gode råd, hvis du bader i søer:

1. Undgå for lange ophold på helt lavt vand og i rørskoven

2. Tør kroppen godt efter badning

3. Træk ikke ænder til badestedet ved at fodre dem

Med varmt sommervejr følger også varmt badevand. På grund af lavere saltholdighed i Øresund kan øget vækst af de såkaldte havbakterier ses allerede, når vandtemperaturen er over 15°.

Badevandsprofil og badevandskvalitet for syv steder i kommunen

Vi har beskrevet forholdene på badestederne i en badevandsprofil for de strande, hvor vi også undersøger badevandskvaliteten.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback