Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og unge Folkeskoler og SFO Ambitiøse folkeskoler

Ambitiøse folkeskoler

I Fredensborg Kommune har vi seks velfungerende skoler med et højt fagligt niveau og god trivsel.


Skolerne arbejder målrettet med at udvikle undervisningen med udgangspunkt i folkeskolens tre nationale mål: 

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Læs om skolernes mange tilbud

For at bevare den høje kvalitet og fortsat leve op til regeringens nationale mål for folkeskolen, er det nødvendigt, at skolerne hele tiden udvikler sig i takt med samfundets udvikling og nye behov, samt at de er parate til at prøve nye veje for at opnå dette.

Siden 2017 har skolerne således arbejdet med en række pejlemærker for vores fælles skolevæsen, som på ambitiøs vis skal guide os, så vi også fremadrettet sikrer, at vores skoler leverer det ypperste – til glæde og gavn for alle kommunens børn. Med pejlemærkerne sættes der retning for skolernes udvikling i de næste år. 

Alle elever skal forlade skolen med færdigheder i de klassiske faglige discipliner som dansk, matematik og naturfag. Men i Fredensborg lægger vi også vægt på, at skolerne skal klæde eleverne på til at kunne agere på et fremtidigt arbejdsmarked, der vil være præget af foranderlighed, avanceret teknologi og samarbejde i fysiske og virtuelle netværk både lokalt og globalt.

I budget 2018 vedtog Fredensborg Kommunes Byråd en ny ambitiøs plan for udvikling af skolerne i alle kommunens bysamfund.
Derfor har Byrådet afsat op mod 900 mio. kroner (inklusiv salgsindtægter) fra 2018-2030 til at sikre, at de fysiske rammer i kommunens skoler er blandt de bedste i landet. Vi står således med en enestående mulighed for at tænke indhold og fysiske rammer sammen.

Pejlemærkerne er det faglige afsæt og inspiration for Byrådets planlægning, så vi sikrer optimale vilkår for læring og trivsel for vores elever og understøtter fremtidens moderne folkeskole med de bedst mulige rammer for læring og trivsel.

Pejlemærker.pdf

Fredensborg Kommunes skoler har i en længere årrække oprettet talenthold på tværs af skolernes udskolingsklasser og mellemtrin.

Holdene retter sig mod særligt dygtige og engagerede elever inden for forskellige fag og fagligheder, og eleverne udpeges af deres lærere. 

Fredensborg Kommune har en naturfagskanon, hvor Fredensborg Naturskole har en central rolle i gennemførelsen af kanonen. Naturskolen er beliggende naturskønt i Humlebæk på Planeavlsstationen og udbyder i samarbejde med andre aktører 29 forløb målrettet forskellige årgange, som skolerne kan tilmelde sig. 

Et af tilbuddene er skolehaveforløbet ""Haver til maver"", som er en fast del af skolernes undervisning. I skolehaven får eleverne jord under neglene, høster deres egne grøntsager og laver mad af dem i skolehavens udekøkken, alt imens matematikken, naturfag, læsning og samarbejde styrkes under åben himmel.

Skolehaveforløbet er målrettet 4. årgang og specialklasser omkring 4. årgang.

Projektbaseret læring er en metode, som har til formål at bidrage til at skabe motivation og engagement blandt skoleelever gennem undervisning, der er meningsgivende for eleverne. Det sker gennem yderst strukturerede projektforløb, der tager afsæt i virkelige problemstillinger, som inddrager det omkringliggende samfund og munder ud i en fremvisning for et relevant publikum.

I Fredensborg Kommune deltager alle skoler i et tre-årigt kompeteceudviklingsforløb, hvor medarbejdere på mellemtrinnet modtager undervisning, der giver dem kompetencerne til at arbejde med projektbaseret læring. 

FIrst Lego League er et tværkommunalt innovationsforløb, hvor elever i 6. og 7. klasse fra alle skolerne i Fredensborg Kommune arbejder projektbaseret med at løse en global problemstilling.  

Som en væsentlig del af projektet arbejder eleverne med teknologiforståelse og programmering af robotter. Forløbet afsluttes med en konkurrence i projektfremlæggelse og robotkørsel. 

Sproggaven med i skole er en videreførelse af sproggaven på datilbudsområdet. Det er et projekt, der styrker børns overgang fra dagtilbud til skole og sikrer et stærkt fagligt og tværprofessionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen, pædagoger i SFO og pædagoger i dagtilbuddene. Samarbejdet har fokus på det sprog, som børnene skal lære, når de starter i skole - det sprog der er knyttet til skolens fag.

Projektet afvikles på de seks folkeskoler og på Ullerødskolen og er støttet af 'A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formaal'"

Skolerne i Fredensborg Kommune arbejder hele tiden med at styrke fagligheden og øge elevernes udbytte af undervisningen.

  • Hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport, der følger op på elevernes resultater og trivsel. 
  • Der bliver udarbejdet en mindre datarapport i de år, hvor der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport


Se de kommunale kvalitets- og datarapporter herunder:

Kvalitetetsrapport_2021.pdf

Datarapport_2020.pdf

Kvalitetsrapport 2019.pdf

Bilag_kvalitetsrapport_2019.pdf

Datarapport_2018.pdf

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback