Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og unge Dagtilbud 0 - 5 år Daginstitutioner og priser

Daginstitutioner og priser

Se vores institutioner og find prisen for dagtilbud, frokost og SFO.

Vores dagtilbud

I Fredensborg har vi områdeinstitutioner i Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal.

Nedenfor er link til vores børnehuse med dagpleje, til de selvejende og private daginstitutioner.

Det koster det i 2024

Alder 0 - 2 årige pr. måned - dagpleje 3.370 kr.
Alder 0 - 2 årige pr. måned 3.819 kr.
Alder 3 - 5 årige pr. måned 1.808 kr.
Skovbørnehaven Skovlyset pr. måned fra 2 år til 3 år 3.819 kr.
Skovbørnehaven Skovlyset pr. måned fra 3 år til 5 år 1.842 kr.
Nivågård Børnehave pr. måned fra 2 år til 3 år 3.819 kr. 
Nivågård Børnehave pr. måned fra 3 år til 5 år 1.808 kr
SFO I 0 - 3 klasse 1.453 kr.
SFO II 4 - 6 klasse 701 kr.
Kastaniegården, halvdagsplads 0 - 2 år pr. måned 1.910 kr.
Kastaniegården, halvdagsplads 3 - 5 år pr. måned 904 kr.
Deltidsplads 30 timer - til børn af forældre på barsel 0 - 2 årige - dagpleje  2.106 kr.
Deltidsplads 30 timer - til børn af forældre på barsel 0 - 2 årige 2.271 kr.
Deltidsplads 30 timer - til børn af forældre på barsel 3 - 5 årige 1.048 kr.
Søskendetilskud beregnes automatisk og gives til den billigste plads. (klub undtaget)  
Mad 0 - 5 årige pr. måned  850 kr.

Specialpladser

Spilopperne, Børnehusene Fredensborg inkl. mad pr. måned 35.840 kr,
Autistplads, Børnehusene Fredensborg inkl. mad pr. måned 56.060 kr.

Kastaniegården 
Avderødvej 52 A, Karlebo
2980 Kokkedal
Tlf. 72 56 52 08 (kontor)
joha@fredensborg.dk 

Kastaniegårdens hjemmeside

Åbningstider
6.45-17.00 man-tors, 6.45-16.45 fredag

Skovbørnehaven Skovlyset
Hillerødvejen 45
3480 Fredensborg
Tlf. 48 48 06 38 - mobil 24 23 06 28

E-mail: vibe@fredensborg.dk
Leder Vibeke Bentsen

Åbningstider
Mandag - fredag 6.45 - 17.15.

Smedegårdens Børnehus
Smedegårdens Børnehus (Hus 9)
Smedebakken 9
2990 Nivå

Smedegårdens Børnehus (Hus 11)
Smedebakken 11
2990 Nivå

Åbningstider
Mandag til torsdag fra kl.06.45 til kl.17.00
Fredag fra kl.06.45 til kl.16.45

Leder Trine Correll 20 80 28 65
trco@fredensborg.dk 

Smedegårdens Børnehus hjemmeside


Nivaagaard Børnehave 
Teglværksvej 8
2990 Nivå
Tlf. 72 56 56 49 og 72 56 56 51
e-mail nivaagaardbh@fredensborg.dk  

Åbningstider
Mandag til torsdag fra 6.45 til 17.15.
Fredag 7.00-16.00

Jellerød Børnegård
Rypevænget 318, 2980 Kokkedal
Telefon: 93 39 29 80
www.jellerod.dk

Skovbørnehaven Livet
Humlebæk Center 16, 3050 Humlebæk
Telefon: 61 47 97 30
www.livetsskov.dk

Børnehuset Friheden
Helsingørsvej 22, 3480 Fredensborg
Telefon: 27 84 07 51
www.boernehusetfriheden.dk

Rudolf Steiner Børnehaven Humlebæk
Langebjergvej 118, 3050 Humlebæk
Telefon: 49 19 28 78
www.steinerhumlebaek.dk

Skovbørnehaven Krudthus
Stumpedyssevej 60, 3450 Allerød
Telefon: 35 10 47 62
www.krudthus.dk

Bøgegården  
Brønsholmgårdsvej 2-6
2980 Kokkedal
Tlf. 93 93 93 14
Leder: Jens-Jacob Jacobsen
e-mail: JJ@bhbg.dk 

Se åbningstider på Bøgegårdens hjemmeside

0-6 års afdelinger
Daglig leder Katrine Dräger
Katrine@bhbg.dk tlf. 93 93 93 16

 6 – 17 års afdelinger
Afdelingsleder Sebastian Rasmussen
Seb@bhbg.dk  tlf. 91 93 99 99

NGG Ællingen
Christianshusvej 16, 2970 Hørsholm
Telefon: 31 65 96 10
NGG´s miniforskole Ællingen

NGG early years
Christianshusvej 16, 2970 Hørsholm
Telefon: 45 57 26 16
NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium

 

Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født.

Opskrivning skal ske via Digital Pladsanvisning.
Opskrivning på venteliste er fra den dag ansøgningen er gennemført digitalt. Ved opskrivning skal du oplyse din behovsdato.

Adoptivbørn, skal være tilmeldt folkeregisteret, før de kan opskrives på venteliste efter gældende opskrivningsregler.

Barnets fødselsdato bliver anvendt som ansøgningsdato, hvis Pladsanvisningen modtager dokumentation på adoptionen.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.
    
Pladsanvisningen opskriver endvidere dit barn til SFO samt klub i skoledistriktet og bekræfter opskrivningen i Digital Pladsanvisning.

Dagpleje
Fra 30 uger til den måned barnet fylder 3 år.

Integreret institution
Fra 30 uger til 30. april det år barnet skal starte i 0. klasse.

Børnehave
Fra 3 år til 30. april det år barnet skal starte i 0. klasse.

SFO I
Fra 1. maj før skolestart indtil 30. april i 3. klasse.

SFO II
Fra 1. maj i 3. klasse til 30. april i 6. klasse.

Optagelsesprincip   
Dit barn optages i dagtilbud efter ansøgningsdato, hvilket er den dato du opskriver dit barn på Digital Pladsanvisning.

Anvisning af de ledige pladser sker ud fra følgende kriterier:
-    Pasningsgaranti.
-    Garanti for overflytning til alderssvarende institution.
-    Søskende så vidt muligt i samme institution.
-    Særlige pædagogiske behov eller sociale forhold i familien
-    Sammensætningen af børnegruppen i den enkelte institution
   (alder, køn og etnicitet).
-    Øvrige overflytninger.

Du har pasningsgaranti fra dit barn er 30 uger.

Pasningsgarantien betyder at dit barn får tilbud om plads i dagtilbud i Fredensborg Kommune senest 3 måneder efter opskrivning, dog tidligst fra behovsdato.

Pasningsgarantien er ikke garanti for en bestemt daginstitution eller dagpleje, men kan være en plads hvor som helst inden for kommunegrænsen.

Du har mulighed for at få pasningsgaranti én gang. Sker der ændring i dit pasningsbehov, skal du give Pladsanvisningen besked senest 3 måneder før.

Indmeldelse sker så vidt det er muligt på behovsdato eller senest på garantidatoen.

Når en tilbudt plads er accepteret vil øvrige aldersrelevante ønsker automatisk blive slettet, med mindre forældrene har gjort Pladsanvisningen opmærksom på, at barnet fortsat skal stå på venteliste til en anden institution.
    
Ved optagelse i dagtilbud sikres barnet plads i efterfølgende alderssvarende institution.
Forældre skal ikke udmelde deres barn fra en kommunal institution, hvis barnet flytter til en anden kommunal institution indenfor Fredensborg Kommune. Det kan fx ske i forbindelse med skoleskift, hvor barnet skal skifte SFO I  eller SFO II.

Overflytninger af børn i 0-6 års institutioner sker alene den 1. i måneden.

Overflytninger i forbindelse med skoleskift kan ske løbende.

Er barnet indmeldt i kommunal institution, og skal skifte til privat institution, skal indmeldelsesforholdet være afsluttet, inden barnet kan starte i den nye private institution.

Ved fraflytning gælder de almindelige udmeldelsesregler.

Udmeldelse sker med en måneds varsel fra den dato udmeldelsen er foretaget via Digital Pladsanvisning.

Den 1. maj flyttes kommende 0. klassebørn i SFO I.
Privatskolebørn, der ikke ønsker kommunalt pasningstilbud, udmeldes den 31. juli.

Midlertidig udmeldelse af kritisk syge børn. Henvendelse skal ske til Pladsanvisningen.

Hovedreglen er, at børn ikke kan udmeldes af dagtilbud af andre end forældremyndighedsindehaver. Dog kan et barn, hvor det vurderes at udnyttelsesgraden er for ringe, udmeldes af Pladsanvisningen med 1 måneds varsel.

Bor du i en anden kommune, men ønsker dagtilbud til dit barn i Fredensborg Kommune, kan dette alene ske, hvis Fredensborg Kommunes ventelister er åbne for optagelse for børn fra andre kommuner.

Hvis de er åbne, skal du opskrive dit barn via Digital Pladsanvisning, og vi kan tilbyde plads hurtigst muligt i en institution med ledige pladser.

Fredensborg Kommunes borgere har samme mulighed for at søge optagelse i dagtilbud i andre kommuner. Henvendelse skal ske til pågældende kommunes Pladsanvisning.

Ved brug af dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen kan forældrenes egenbetaling være større eller mindre end ved brug af dagtilbud i bopælskommunen. Dette skyldes, at der kan være væsentlig forskel på kommunernes bruttodriftsudgifter for en institutionsplads.

Egenbetalingen beregnes og opkræves altid af bopælskommunen.

Hvis I som forældre ikke er samboende eller gift, men har fælles forældremyndighed, forudsætter vi, at I er enige om de oplysninger, der gives til Pladsanvisningen angående ønske om opskrivning på venteliste, udmeldelse af daginstitution og lignende.

Bor I som forældre i to forskellige kommuner, har barnet alene ret til at benytte ét dagtilbud.

Tilflyttere
Når du flytter til Fredensborg Kommune og ønsker dagtilbud til dit barn, skal barnet opskrives på venteliste. Du kan som udgangspunkt bevare pladsen i fraflytningskommunen, indtil du får tilbudt plads i Fredensborg Kommune.

Er du tilmeldt folkeregistret i Fredensborg Kommune skal du alene ansøge via Digital Pladsanvisning. Hvis du først tilflytter kommunen senere, skal du sende bevis for tilflytning til kommunen fx købsaftale, lejeaftale eller bopælserklæring.

Plads kan tilbydes fra den dato, du bliver tilmeldt folkeregisteret, dog tidligst 3 måneder efter opskrivning, med mindre kommunen har ledige pladser.

Fraflyttere
Når du flytter til en anden kommune, kan du som udgangspunkt bevare pladsen i Fredensborg Kommune indtil skolestart.

Vil du klage over dit barns optagelse i dagtilbud, så er det -  i henhold til dagtilbudsloven § 26 - kommunen selv der træffer afgørelse om optagelse i dagtilbud.

Afgørelsen kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Og så alt om betaling

I Fredensborg Kommune er betalingsfristen for egenbetalingen den 1. i måneden og der betales forud.

  • Manglende betalingskrav (f.eks. fremsendelse af girokort) tilsidesætter ikke betalingsfristen.
  • Hvis der ikke betales rettidigt, udsendes rykker fra Opkrævningen.
  • Rykkergebyret er på 250 kr.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback