Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Ældre- eller plejebolig

Ældre- eller plejebolig

De fleste foretrækker at blive boende i egen bolig så længe som muligt.
Derfor er det en god idé tidligt at kaste et kritisk blik på sin bolig. Vil den kunne leve op til eventuelle ændrede behov med hensyn til beliggenhed, indretning og økonomi?

Hvis ikke, er det værd at overveje at flytte til en anden bolig, mens man er frisk og i fuldt vigør.

Ældre og handicappede borgere kan igennem visitationen visiteres til følgende boligtyper – ældrebolig og plejebolig. 

Ældrebolig tilbydes borgere med funktionstab, der betyder at de har behov for en bolig med særlig indretning. 
Hvis der er behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp visiteres du på samme måde, som hvis du boede i almindelig bolig. Hjælpen leveres af hjemmeplejen.

Plejebolig tilbydes borgere som er afhængig af pleje og omsorg i en sådan grad, at det ikke er muligt at blive passet i eget hjem.
I plejeboligerne er der fast tilknyttet personale døgnet rundt. 

Sådan får du en ældre- / plejebolig? 

Visitationen skal ud og besøge dig og tale med dig om, hvordan du klarer dig. Når visitationen er på besøg, er du velkommen til at have en bisidder med f.eks. en pårørende.  Når ansøgningen om en ældre- eller plejebolig er underskrevet af dig, udarbejder visitationen en boligindstilling, som samme med din ansøgning sendes til visitationsudvalget.

Behandlingstiden er op til to måneder.

Hvad er betingelserne for at få en bolig?

Visitatoren vurderer din helbredsmæssige situation, fysisk og psykisk, dine sociale forhold og dine nuværende boligforhold. 

Ved ældrebolig lægger vi særlig vægt på, om du rent fysisk kan fungere i din nuværende bolig. 

Tildeling af en bolig sker ud fra en helhedsvurdering af dine behov og muligheder.
Tildelingen af boliger sker derfor ikke efter anciennitet, men efter behov. 

Hvornår kan du få en bolig?

Kommunen har en plejebolig-garanti.
Det betyder, at såfremt du søger alle plejeboliger i kommunen og efterfølgende accepterer alle tilbud om plejebolig, så skal du tilbydes en plejebolig seneste 2 måneder efter optagelse på ventelisten. 

2 måneders perioden regnes fra det tidspunkt, hvor visitationsudvalget har godkendt dig til en plejebolig og du har modtaget et brev om godkendelse.

Hvis du har behov for at opholde dig på en midlertidig plads, og der er ventetid på dit boligønske, skal du:
•    Enten accepteres det første plejebolig tilbud du modtager i Fredensborg kommune. Dette udelukker ikke, at du fortsat kan stå på venteliste til dit boligønske.
•    Eller vende tilbage til dit eget hjem og her vente på dit boligønske kan opfyldes.

Ansøgning om bolig i anden kommune

Ønsker du at søge en ældre/plejebolig i en anden kommune, skal du godkendes både af Fredensborg Kommune og af den kommune, du ønsker at flytte til. Vær opmærksom på at visitationskriterierne for at få en bolig kan være forskellig fra kommune til kommune. 

Økonomi 


Både ældreboliger og plejeboliger er lejeboliger, hvor der betales indskud og husleje. Det er muligt at søge om lån til indskud gennem pensions afdelingen i Fredensborg kommune og boligydelse søges gennem Udbetaling Danmark i Hillerød. 
Kontakt evt. Borgerservice på rådhuset på tlf. 72 56 50 00 eller mail: borgerservice@fredensborg.dk      

Besøg på plejecenter

Hvis du og din familie ønsker at besøge et af kommunens plejecentre, kan det aftales telefonisk med centrets leder.
Se vores plejehjem

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål og brug for flere oplysninger, end hvad vi har fortalt her, så er du velkommen til at kontakte visitationen i Fredensborg Kommune på 72 56 50 07 eller på mail: fredensborg@fredensborg.dk 

Selvom man bor i eget hjem, kan man søge kommunen om hjælp og tilskud til en lang række ting alt efter behov. Du kan søge om praktisk hjælp til f.eks rengøring, indkøb eller tøjvask. Du kan også søge om at få maden bragt ud til dig eller om hjælp til den personlige pleje.

Bor du i lejebolig, ejerbolig, andelsbolig eller bofællesskab har du mulighed for at søge om boligstøtte. Hvis du er førtidspensionist efter gamle regler eller folkepensionist, vil du også kunne søge om varmetillæg.
Hvis trapper, dørtrin og lignende er blevet en forhindring, yder kommunen tilskud i forbindelse med boligændringer.

Har man ikke mulighed for at blive boende i sin egen bolig på grund af fysiske handicap eller behov for særlig pleje, har kommunen en række ældreboliger og plejeboliger, som man kan blive visiteret til.

En ældrebolig er en handicapvenlig bolig. Der er ingen særlig service i disse boliger, men du kan få hjemmehjælp og andre hjælpemidler, så du fortsat kan klare hverdagen.

En plejebolig er placeret på et pleje- og aktivitetscenter. Her får du hjælp døgnet rundt.

Du skal henvende dig til Visitationen på rådhuset i Kokkedal på telefon 72 56 50 07 for at blive indstillet til ældrebolig eller plejebolig.

Ikke alle kan blive boende i den samme bolig hele livet.

Vi tilbyder et antal ældreboliger og plejeboliger. Vi kan oplyse om hvilke kriterier, der skal være opfyldt, og hvordan man ansøger om disse boliger.

Ældre- og plejeboliger
Ældre og handicappede borgere kan tilbydes følgende boligtyper – ældrebolig, plejebolig eller boliger indenfor det almennyttige boligområde.

Ældrebolig tilbydes borgere med funktionstab, der betyder, at de har behov for en bolig med særlig indretning.
Hvis der er behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp, visiteres du på samme måde, som hvis du boede i almindelig bolig.

Plejebolig tilbydes borgere som er afhængig af pleje og omsorg i en sådan grad, at det ikke er muligt at blive passet i eget hjem.
I plejeboligerne er der fast tilknyttet personale døgnet rundt.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback