Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Afgørelser

Afgørelse om afslag

Natur og klima Tilbage

Tilbage

Fredensborg Kommune har truffet afgørelse om afslag på ansøgninger om midlertidig tilslutningstilladelse til Fredensborg Forsynings kloaksystem på matrikel 5i, Brønsholm By, Karlebo. 

Afgørelsen er truffet efter Lov om miljøbeskyttelse (lovbkg. Nr 48 af 12/01/2024). 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter at afgørelsen er annonceret, dvs. senest den 30. maj 2024.  
En eventuel klage skal sendes via klageportalen www.kpo.naevneneshus.dk  inden klagefristens udløb. MitID skal anvendes til login.

Der findes også et link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback