Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni

Grundlovsceremonien markerer, at du nu bliver dansk statsborger.
Hvis du ansøger om om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni.

Deltagelse i ceremonien forudsætter, at ansøgeren opfylder betingelserne. Betingelserne er, at ansøger rettidigt har indsendt en tro og love erklæring om eventuelle strafbare forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Grundlovsceremonien er for borgere bosat i kommunen.

Grundlovsceremoni 

Den næste grundlovsceremoni holdes 24. september kl. 14 i Rådhuskælderen på rådhuset i Kokkedal. 
Tilmeldingen åbner den 1. august.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 56 50 00.
Spørg efter sekretariatet, Center for Politik og Organisation.

Når du ankommer til Fredensborg Rådhus (Egevangen 3B, 2980 Kokkedal) kan du følge skiltene mod ceremonien, som holdes i Rådhuskælderen.

Borgmester og viceborgmester samt medarbejdere fra administrationen vil være til stede.

Inden du kan deltage i ceremonien, skal du have fremsendt underskrevet erklæring på tro og love om eventuelle strafbare forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ved ceremonien skal du underskrive ”erklæring til erhvervelse af indfødsret i Kongeriget Danmark ved grundlovsceremoni”  i overværelse af mindst en af de tilstedeværende politikere eller embedsmænd.  Erklæringen vil blive udleveret til dig af kommunen ved ceremonien. 

Når erklæringen er underskrevet, giver du hånd til borgmester og 1. viceborgmester. Herefter vil du få overrakt dit statsborgerretsbevis.

Efter ceremonien sender kommunen de  underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som sørger for at det danske statsborgerskab registreres i Folkeregistret.

 

Du skal indledningsvist fremvise gyldig legitimation. Som gyldig legitimation anses:

1) opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

2) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

3) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke er i besiddelse af gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation.

Meddeler Udlændinge- og Integrationsministeriet tilladelse til benyttelse af anden form for legitimation end de ovenfor nævnte, skal en sådan tilladelse medbringes ved ceremonien.

Kontakt Center for Politik og Organisation

Rådhuset, Egevangen 3B

2980 Kokkedal

72 56 50 00

politik@fredensborg.dk

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback