Med en ændring i lov om indfødsret er det fra 2019 en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at ansøgeren deltager i en ceremoniel underskrivning af at ville overholde grundloven m.v. 
Grundlovsceremonien er for borgere bosat i kommunen.

Næste grundlovsceremoni

Næste gang er den 7. september 2022 kl. 14. - 15.
Vi åbner op for tilmelding den 1. august og lukker ned igen den 22. august kl. 12.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 56 50 00.