Med en ændring i lov om indfødsret er det fra 2019 en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at ansøgeren deltager i en ceremoniel underskrivning af at ville overholde grundloven m.v. 
Grundlovsceremonien er for borgere bosat i kommunen.

Næste grundlovsceremoni

Dato kommer.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 56 50 00.