Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser

Høringer og Afgørelser

I Fredensborg Kommune

Informér dig om

Høringer

Filtrér efter kategori

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven - Sørupvej 76

Offentlig høring af forslag til lokalplan H117 for ny sognegård og udvidelse af p-areal i Humlebæk samt tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021

Afslag efter naturbeskyttelsesloven

Afgørelse om ”Nivå Bymidte – Infrastruktur, byrum og grønne kiler” ikke skal miljøvurderes

Dispensation til udførelse af støjende anlægsarbejde udenfor normal arbejdstid ved Humlebæk Center

Høring af reguleringstilladelse til og VVM-screening af projekt til at ændre skråningsanlæg ved bro, hvor Helsingør-motorvejen krydser Nivåen

Landzonetilladelse

Natura 2000 handleplan vedtaget

Landzonetilladelse til etablering af en ridebane, pensionærheste og ændret anvendelse af bygning på Damsholtevej 11,

Afgørelse om godkendelse af regulativ for Donse Å

Landzonetilladelse

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra kloakopland FB72, FB76 og FB19 i Fredensborg

Klimatilpasning af kloakopland FB72 skal ikke miljøvurderes

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback