Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Afgørelser

Tilladelse til nedsivning overfladevand fra Cricket Pitch og træningsbure  

Natur og klima Tilbage

Tilbage

 Fredensborg Kommune har meddelt tilladelse til at nedsive overfladevand fra Cricketpitch og træningsbure, der etableres på Karlebovej 8, matr. nr. 2p, Karlebo By, Karlebo.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven, samt spildevandsbekendtgørelsens § 36. 

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven. 
En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk  inden klagefristens udløb. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra af-gørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback