Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Afgørelser

Afgørelse om at lovliggørelse af kystbeskyttelsesanlæg ikke skal miljøvurderes

Natur og klima Tilbage

Tilbage

Fredensborg Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af kystbeskyttelsesanlæg på matr. matr.nr. 54b Dageløkke By, Humlebæk ikke kræver, at der skal laves en VVM-redegørelse. 

Afgørelsen er truffet efter Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (Lovbkg. 4 af 3. januar 2023).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret, dvs. senest 13. maj 2024. 
En eventuel klage skal sendes via klageportalen www.kpo.naevneneshus.dk  inden klagefristens udløb. NemID skal anvendes til login. Der findes også et link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback