Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Afgørelser

Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Byggesager Tilbage

Tilbage

Fredensborg Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af bevaringsværdigt udhus, beliggende Præstemosevej 20, 3480 Fredensborg, matr.nr. 9 f Asminderød By, Asminderød

Udhuset fra år 1804 er opført i mursten, med nyere sort eternittag.
Facaderne fremstår i hvidmalet puds.
Udhuset er enkelt med døre og porte i træ, og trægavl. Udhuset indgår som en del af et samlet trelænget gårdanlæg. Ingen af længerne er sammenbyggede.
I henhold til BBR er bygningen registreret som udhus, med et areal på 40 m².  

Ved SAVE-registreringen fik huset en samlet SAVE-bevaringsværdi på 4. Registreringen er foretaget i 2014. 

Ejendommen er på baggrund af SAVE-registreringen optaget som bevaringsværdigt i Kommuneplan 2021, og skal derfor behandles i henhold til Bygningsfredningslovens bestemmelser i § 18*. 

Eventuelle indsigelser mod nedrivningen, beder vi dig maile til Fredensborg Kommune, Team Byg, Miljø og Erhvervsservice på e-mail til byggesager@fredensborg.dk , så vi har dine bemærkninger senest den 18. december 2023.

Den endelige afgørelse træffes af Fredensborg Kommune. Dine bemærkninger indhentes for at give Fredensborg Kommune et så fyldestgørende grundlag som muligt at træffe en afgørelse på. 

Henvis venligst til sagsnummer S2022-533

*Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
§ 17. En bygning er bevaringsværdig, jf. § 16, stk. 1, nr. 7, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 14.

§ 18. En bevaringsværdig bygning, jf. § 17, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager inden udløbet af de efter byggelovgivningen gældende frister offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen med en frist på mindst 4 og højst 6 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.
Stk. 3. Samtidig med offentliggørelsen skal kommunalbestyrelsen underrette ejeren samt de i § 6, stk. 1 nævnte personer, foreninger m.fl., herunder om fristen for indsigelser m.v.
Stk. 4. Senest 2 uger efter fristens udløb meddeler kommunalbestyrelsen ejeren, hvorvidt der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. Nedlægger kommunalbestyrelsen ikke forbud, foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse af sin beslutning. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.
Stk. 5. Bestemmelserne gælder ikke bygninger, der er omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan, i en byplanvedtægt eller i et lokalplanforslag offentliggjort efter planlovens § 17.

Informationer

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback