Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Afgørelser

Nyt regulativ for husholdningsaffald

Affald og genbrug Tilbage

Tilbage

Efter endt offentlig høring har byrådet d. 30. oktober 2023 vedtaget et nyt regulativ for husholdningsaffald, der er trådt i kraft d. 2. november 2023. Regulativet erstatter kommunens regulativ for husholdningsaffald vedtaget af byrådet d. 2. maj 2023. Regulativet indeholder bestemmelser om borgernes pligter og rettigheder ved håndtering af husholdningsaffald samt beskrivelse af kommunens indsamlingsordninger og krav til sortering af affald. 

Med affaldsbekendtgørelsen fra december 2021 blev der indført krav om, at alle kommuner skal etablere husstandsnære henteordninger for 10 affaldsfraktioner (mad- og restaffald, plast, papir, pap, glas, metal, mad- og drikkekartoner, tekstiler og farligt affald). Regulativet er tilrettet i overensstemmelse et national krav om obligatorisk husstandsindsamling af tekstilaffald ved alle husstande. 

De væsentlige ændringer er følgende: 

•    § 18 ordning for tekstiler. Ordningen for tekstilaffald er en indsamlingsordning, der er organiseret som en henteordning. Ordningsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejdet med Fredensborg Forsyning, Norfors samt Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Ordningen omfatter ikke tøj til genbrug og salg. 

Indsamlingen af tekstiler håndteres som en særskilt fraktion, der hustandsindsamles i forbindelse med storskraldsordningen. Afhentningshyppighed er én gang/måned og med krav om tilmelding, der følger ordningen for storskrald. 
Anmeldelsen rekvireres via Fredensborg Forsynings hjemmeside. Affaldet skal stilles ud til afhentning senest samme dags morgen. 

Tekstilaffald skal af borger emballeres i en standard gennemsigtig plastsæk, der lukkes med en knude. Sækken må højest veje 10 kg, da håndtering sker med håndkraft. Borger og grundejere anskaffer selv klare plastsække til tekstilaffald, i det omfang det er nødvendigt.

I etage- og samlede bebyggelse opsamles tekstilaffald også i klare plastsække, som kan lægges i beholdere på hjul.

•    § 27 Ordning for storskrald. Fraktionen tekstilaffald er tilføjet som en særskilt fraktion, der kan indsamles i storskraldsordningen en gang om måned, efter forudgående anmeldelse.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback