Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Vedtagelse

Endelig vedtagelse af Tillæg til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2021 – klimatilpasning af Nivå By og kloakering af Nivå Bymidte

Natur og klima Tilbage

Tilbage

Byrådet besluttede den 26. februar 2024 at sende forslag til tillæg til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2021 i 8 ugers offentlig høring.
Høringsperioden var fra den 1. marts 2024 til den 26. april 2024.  

Byrådet besluttede desuden at delegere den endelige vedtagelse til forvaltningen, hvis der ikke indkom høringssvar, som ændrede tillæggets indhold.
I høringsperioden er der kommet 2 høringssvar, som ikke ændrer på indholdet i tillægget. 

Høringssvarene er vedlagt som bilag til det endelige tillæg.

Afgørelse om miljøvurdering blev annonceret samtidigt med, at tillægget blev annonceret til 8 ugers høring.
Klagefristen var 4 uger fra annoncering og udløb 29. marts 2024. Der er ikke indkommet klager indenfor den fastsatte frist.

Fredensborg Kommune har derfor endeligt vedtaget Tillæg til spildevandsplan 2021- om klimatilpasning af Nivå By og kloakering af Nivå Bymidte

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback