Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Afgørelser

”Klimatilpasning af risikoområde område 7 – Rypevænget” skal ikke miljøvurderes.

Natur og klima Tilbage

Tilbage

Fredensborg Kommune har den 17. maj 2024 truffet afgørelse om, at at det konkrete projekt ”Klimatilpasning af risikoområde område 7 – Rypevænget” ikke skal miljøvurderes.

Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (Lovbkg. 4 af 3. januar 2023).


Klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er an­non­ceret, dvs. senest 14. juni 2024.

En eventuel klage skal sendes via klageportalen www.kpo.naevneneshus.dk  inden kla­­gefristens udløb. MitID skal anvendes til login. Der findes også et link til klageportalen på www.borger.dk  og www.virk.dk 

 

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback