Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Høringer

Høring af forslag til Tillæg til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2021

Natur og klima Tilbage

Tilbage

Høring af forslag til Tillæg til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2021 – Byudvikling og klimatilpasning i Nivå By

 

Byrådet har den 26. februar 2024 besluttet at sende forslag til tillæg til Fredensborg Kom¬mu-nes Spildevandsplan 2021 i 8 ugers offentlig høring. 

Høringsperioden er fra den 1. marts 2024 til den 26. april 2024.  

I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget. Indkomne kom-men¬tarer til forslaget skal sendes til spildevand@fredensborg.dk og vil indgå i byrådets ende-lige behandling af tillægget.

Miljøvurdering
Fredensborg Kommune har vurderet, at tillægget er omfattet af Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023). Begrundelsen er at tillægget udarbejdes indenfor vandforvaltning, samt at det lægger rammerne for fremtidige anlægsprojekter på lovens bilag 2. Idet planen omfatter en større til Fredensborg Kommunes spildevandsplan er det vurderet at der skal gennemføres en miljøvurdering af plantillægget. Der er derfor udarbejdet en miljørapport over tillægget.

Miljørapporten kan ses som bilag til forslaget.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback