Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Afgørelser

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra kloakopland KO42 i Kokkedal

Natur og klima Tilbage

Tilbage

Fredensborg Kommune har d. 17. maj 2024 meddelt tilladelse til at udlede tag- og overfladevand fra kloakopland KO42 fra udløb UKO42R (nord og syd) i Kokkedal, beliggende på matr. nr. 6c, Jellerød, Karlebo.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven, samt spildevandsbekendtgørelsens § 13.


Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven.

En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk  inden klagefristens udløb.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback