Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Afgørelser

Landzonetilladelse jf. Planlovens § 35, stk. 1.

Landzonesager Tilbage

Tilbage

Fredensborg Kommune meddeler hermed Landzonetilladelse jf. Planlovens § 35, stk. 1, til at etablere en cricketbane, samt et træningsbur til cricket på 200 m2, med omgivende net hegn, med en højde på 5 m, på Karlebovej 8, 2980 Kokkedal.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.
Du klager via Klageportalen på https://naevneneshus.dk

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, jf. § 60 i planloven (LBK nr. 223 af 01-03-2024 med senere ændringer.) Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback