Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Afgørelser

Afgørelse om etablering af nedsivning

Natur og klima Tilbage

Tilbage

Fredensborg Kommune har den 15. november 2023 truffet afgørelse om, at etablering af nedsivning under træningsbure og pitch på cricketbane på matr. 2p, Karlebo By, Karbebo, ikke er omfattet af reglerne om vvm. 

Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (Lovbkg. 4 af 3. januar 2023).

Klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret, dvs. senest 15. december 2023. 
En eventuel klage skal sendes via klageportalen www.kpo.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. NemID skal anvendes til login.

Der findes også et link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback