En kommuneplan tager stilling til den overordnede udvikling i hele kommunen og beskriver, hvordan arealer i kommunen skal eller kan bruges. 

Kommuneplanen lægger rammerne for lokalplanerne, som går helt ned i detaljerne for de enkelte områder. Byrådet har ansvaret for at udarbejde planerne.

Kommuneplanen vurderes af politikerne hvert fjerde år og efterfølgende forlænges eller revideres helt eller delvist. Lokalplanerne bliver derimod lavet løbende, hver gang der er behov for det.