Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Administration Centerchefer

Centerchefer

Centerchefer 

Herunder finder du vores 11 centerchefer og deres ansvarsområder

Centerchef for Politik og Organisation
Charlotte Mandøe

Center for Politik og Organisation har til formål at understøtte og udvikle organisationen ved at skabe sammenhæng mellem politikere, administration, ledere, medarbejdere, MED-organisation og borgere. Centret rådgiver og bistår direktion, centerchefer og ledere inden for projektstyring, procesledelse, kommunikation, jura, forhandling, digitalisering, administration og HR.

Centerchef for Økonomi og Indkøb
Claus Chammon ccha@fredensborg.dk 

Centrets overordnede formål er at sikre en stærk økonomistyring og en sikker drift. Centeret står for at udarbejde materialer vedrørende kommunens økonomi og økonomistyring til Byråd og direktion, samt at servicere kommunens fagcentre og institutioner i forhold til økonomi, løn, indkøb og udbud.

Centerchef for Psykiatri og Handicap
Marianne Mandal mbrm@fredensborg.dk 

Center for Psykiatri og Handicap har til opgave, at yde støtte til voksne på det specialiserede socialområde, i udsatte positioner og med funktionsnedsættelser. Centeret medvirker til koordinerende indsatser på tværs for, at sikre en helhedsorienteret støtte til borgeren.

Centerchef for Job og Uddannelse
Birgit Bagge biba@fredensborg.dk 

Center for Job og Uddannelse har ansvaret for at yde en aktiv beskæftigelses- og myndighedsindsats. Centeret sikrer målopfyldelse ved målrettede indsatser og tilbud til borgerne og høj faglighed i myndighedsudøvelsen, samt tydelighed og kvalitet i mødet med borgere og virksomheder.

Centerchef for Ældre og Forebyggelse
Camilla Arent caar@fredensborg.dk 

Centeret har ansvar for træning, rehabilitering og patientrettet forebyggelse, hjælpemidler og boligændringer. Derudover varetages funktioner i forbindelse med sundhedsaftaler, aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsydelser og vederlagsfri fysioterapi. Under centeret hører plejehjem og aktivitetscentre, Træning og Rehabilitering, Hjemmeplejen, Visitation og Hjælpemidler, dagcentre og demenscafe.

Centerchef for Borgerservice 
Henrik Vendelbo hv@fredensborg.dk 
Centret har til formål at betjene borgerne telefonisk og personligt.

Centerchef for Ejendomme
Anette Arendt Barnkob aaba@fredensborg.dk 

Center for Ejendomme har ansvar for drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger i Fredensborg Kommune. Herunder indgår også rengøring, trykkeri, energistyring, udearealer ved bygningerne, rådhusbetjente samt risikostyring.

Centerchef for By og Land
Pernille Balslev-Erichsen pebae@fredensborg.dk 

Centret har ansvar for kommunale anlægs- og udviklingsprojekter samt lovgivningen på områderne byudvikling, erhverv, natur og miljø, klimatilpasning, affald, energi, kollektiv transport og infrastruktur.

Centerchef for Familie og Unge
Susanne Lyngsø suly@fredensborg.dk 

Center for Familie og Unge har til opgave, at yde støtte til børn, unge og deres familier i udsatte positioner samt til børn og unge med funktionsnedsættelse.  Under centret hører: Møllevejen, som består af et skoletilbud (Møllevejen skole og Spor X), behandlingsindsatserne, samt PPR.

Centerchef for Skole og Dagtilbud
Marianne Ingeholm Larsen marl@fredensborg.dk 

Center for Skole og Dagtilbud har ansvar for kommunens skoler, dagtilbud og UngFredensborg, samt er med i projekt Fremtidens Skoler. Centeret har overordnet til opgave at sikre sammenhængende forløb og læring for børn og unge samt sikre højkvalitetsdaginstitutioner. Under centeret hører 6 folkeskoler, 4 områdeinstitutioner fra 0 - 5 år og UngFredensborg.

Centerchef for Kultur og Sundhed
Anna Tolstrup Jensen atoj@fredensborg.dk 

Kultur og Sundhed har til formål at understøtte, lede og udvikle kultur- og fritidsområdet, forebyggelse og sundhedsfremme samt frivillig indsats. Centeret har en bred berøringsflade og samarbejder med kommunens mange frivillige borgere, kulturinstitutioner og foreninger under det folkeoplysende område.
Under centeret hører Fredensborg Bibliotekerne, Fredensborg Musikskole, Lokalhistorisk Arkiv, Tandplejen og Sundhedsplejen. 

 

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback