Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Miljøkrav og hensyn Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse

Starter du en større virksomhed, som kan give anledning til væsentlig miljøpåvirkning, skal du sandsynligvis have en miljøgodkendelse.

  • Ved væsentlig miljøpåvirkning er der tale om støj, røg, lugt, opbevaring af olie og kemikalier mm.
  • Virksomhedstyper, der skal miljøgodkendes, er nævnt på en liste i bilag 1 og 2 til ”Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed”.
  • En godkendelsespligtig virksomhed må ikke starte produktion, før kommunen eller i enkelte tilfælde staten har meddelt en miljøgodkendelse. 
     

Hvis du allerede har en miljøgodkendelse, men ønsker at ændre produktionen væsentligt eller udvide produktionsarealet, skal du søge om en revideret godkendelse.

 

Kontakt os tidligt i forløbet 

For at fremme sagsbehandlingen og skabe et godt samarbejde fra starten, anbefaler vi, at du kontakter Team Miljø så tidligt i planlægningsforløbet som muligt. Vi kan f.eks. give input til placering af f.eks. skorstene og støjende anlæg eller lignende, så de placeres mest hensigtsmæssigt for såvel de omkringliggende boliger som for virksomheden. 

Desuden kan vi hjælpe med afklarende spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen og generelt orientere om relevante love og regler. Måske kan vi også bidrage med viden om renere teknologi, miljøstyring og forureningsbegrænsning med videre. 

Ansøgninger om miljøgodkendelser skal sendes elektronisk gennem Byg og Miljø 
Ansøgning om miljøgodkendelse fritager ikke for indhentning af andre tilladelser og godkendelser - f.eks. byggetilladelse.

I henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen) skal godkendelsesmyndigheden fastsætte og offentliggøre tidsfristerne for behandling af ansøgninger om meddelelse af miljøgodkendelse.
 
Fredensborg Kommunes sagsbehandlingstider for miljøgodkendelse af virksomheder på henholdsvis bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen er: 
Virksomheder på bilag 1:        200 dage
Virksomheder på bilag 2:        130 dage
 
Sagsbehandlingstiden gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget fyldestgørende ansøgningsmateriale til sagen. Sagsbehandlingstiden kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det.
 
Fredensborg Kommunes sagsbehandlingstider følger servicemålsaftalen, der er indgået med KL og Regeringen.

Kontakt miljøafdelingen

Rådhuset, Egevangen 3B

2980 Kokkedal

72 56 50 00

miljoe@fredensborg.dk

Object reference not set to an instance of an object.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback