Fredensborg Kommune er en del af Greater Copenhagen.

  • Greater Copenhagen er et samarbejde mellem kommuner og regioner i Skåne og Østdanmark.
  • Et samarbejde, der har til formål at skabe vækst.