Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Byggeri - hestehold

Byggeri - hestehold

Hestehold er i visse tilfælde landbrug og i visse tilfælde ikke. 

Byggeri til stutteridrift 
Driftsbygninger, herunder ridehaller og stalde, der er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugets drift kan opføres med en byggetilladelse og kræver ikke en landzonetilladelse, jf. planlovens § 36. 

Dog er det sådan, at store ridehaller med ridebaner på mere end 20 x 40 m ifølge Natur- og Miljøklagenævnets praksis ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt, og derfor forudsætter en landzonetilladelse, jf. planlovens § 35. 

Byggeri til supplerende erhvervsaktivitet 
Byggeri i forbindelse med supplerende erhvervsaktiviteter af ikke landbrugsmæssig karakter forudsætter landzonetilladelse, jf. planlovens § 35. I vejledningen til planloven betegnes fx rideskoler, ridecentre, træningscentre og hestepensioner som supplerende erhvervsaktiviteter og ikke en del af den landbrugsmæssige drift. 

Det skal præciseres, at egentlige træningscentre samt hel eller delvist anvendelse af en ridehal til træningsformål af heste og ryttere hører hjemme i denne kategori, uanset hallens størrelse eller træningens professionalitet. 

Byggeri til almindeligt hestehold
Denne kategori dækker typisk små stutterier med få heste, hestehold til privat eller mindre erhvervsmæssige formål, mv. Byggeri til almindelige rideheste mv., fx ridehaller og stalde, forudsætter landzonetilladelse, jf. planlovens § 35. 

Naturklagenævnets præciseringer 
Naturklagenævnet har præciseret, at stutteridrift (avl og opdræt af føl) kan betragtes som en landbrugsmæssig virksomhed, når der som udgangspunkt er 5-7 avlshopper, med avl af ca. 5-7 føl årligt. 

Det forudsætter dog altid en samlet konkret vurdering, hvor der bl.a. lægges vægt på virksomhedens mere eller mindre professionelle/kommercielle karakter i modsætning til mere fritidspræget virksomhed. 

Efter Naturklagenævnets praksis behøver en ridehal til stutteridrift i almindelighed ikke at være større end ca. 800 m² nettoareal (20 x 40 m bane).

Ændret anvendelse af eksisterende bygninger er reguleret af byggeloven, og i nogle tilfælde også af planloven samt natur- og miljølovgivningen. 

Ændret anvendelse af eksisterende bygninger forudsætter altid byggetilladelse, og i nogle tilfælde også tilladelse efter anden lovgivning. 

Eksisterende bygninger som har været anvendt til landbrugsdrift kan i en nogle tilfælde benyttes til andre formål (håndværks- og industrivirksomhed, lager- og kontorformål, mindre butikker og en bolig). 

Den ændrede anvendelse forudsætter altid en byggetilladelse fra kommunen. 
Se nærmere i planlovens § 37.

Eksisterende bygninger som ikke har været anvendt til landbrugsdrift, men fx til erhvervsformål, beboelse, udhus, eller andet, kan kun i særlige tilfælde få tilladelse til andet formål end landbrugsformål. Se nærmere i planlovens § 35. Den ændrede anvendelse forudsætter normalt en landzonetilladelse samt en byggetilladelse fra kommunen. 

Fremgangsmåde
Du skal undersøge hvilke regler som gælder for ejendommen.
 
Du skal være opmærksom på blandt andet 

- Spørgsmålet om landzonetilladelse 
- Spørgsmål om (miljøtilladelser) 
- (Husdyr-regler) 
- Hensyn til natur og landskab mv. 
- Eventuel lokalplan 
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv. 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kommunen før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål indenfor 2 uger

Nye bygninger til landbrugsdrift er reguleret af planloven, byggeloven samt natur- og miljølovgivning. 

Nye bygninger forudsætter altid byggetilladelse, og i nogle tilfælde også tilladelse efter anden lovgivning. 

Ved opførelse af nye bygninger til landbrugsdrift er det vigtigt at få belyst om bygningen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom. 

Hvis der ikke er tale om egentlig landbrugsdrift forudsætter bygningen en landzonetilladelse. 

Du skal undersøge, hvilke regler der gælder for ejendommen. 

Du skal være opmærksom på følgende forhold:

- Spørgsmålet om landzonetilladelse 
- Spørgsmål om miljøtilladelser 
- Regler om husdyr og dyrehold 
- Hensyn til natur og landskab mv. 
- Eventuel lokalplan 
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os, før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål inden for 2 uger. 

Vil du vide mere ?

 

Kontakt
Byggesager
Rådhuset, Egevangen 3B
2980 Kokkedal
Telefon: 72 56 50 00
E-mail: byggesager@fredensborg.dk


Åbningstider
Mandag kl. 8.30-17.30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-13.00
Fredag lukket for personlig henvendelse.
Dog er telefonerne åbne fra kl. 8.30-12.00

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback