Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Vild kommune Græsning på kommunal jord

Græsning på kommunal jord

Naturpleje

Fredensborg Kommune har pt seks indhegninger på kommunale naturarealer, hvor vi får hjælp af private dyreholdere til at pleje naturen. Det kan bl.a. være beskyttede enge og overdrev, der skal sikres mod tilgroning, men også bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo kan ske ved afgræsning.

En græsningsaftale med en privat dyreholder tager udgangspunkt i det enkelte areals behov for naturpleje og kravene til dyreholdet vil variere meget mellem de forskellige arealer. En aftale vil desuden indeholde en række generelle vilkår, som dyreholder forpligter sig til at efterleve, fx vilkår om græsningstryk, dyretype, sæson for afgræsning, tilskudsfodring, tilsyn med dyrene mv.

Hvordan udvælger kommunen nye dyreholdere?

Når vi udvælger nye dyreholdere til de kommunale hegninger, sker det bl.a. med udgangspunkt i nedenstående kriterier

  • ·         Afgræsningen skal ske med fokus på korrekt pleje af naturen. Dyreholder sikrer, at der holdes et lavt, men tilstrækkeligt græsningstryk. Græsningstryk specificeres for de enkelte arealer af kommunen.
  • ·         Dyretype skal være foreneligt med den ønskede pleje af naturtypen og den eksisterende hegnstype.
  • ·         Små, hårdføre racer, som er kendt som gode naturplejere, prioriteres over større og mere sarte racer. Der prioriteres små, publikumsvenlige dyr, hvis der er offentlig adgang til arealerne.
  • ·         Dyreholder har erfaring med hold af dyr og overholder gældende lovgivning. Dyrevelfærd vægtes højt og dyreholder skal sørge for tilsyn med dyrene, årligt dyrlægetjek m.v.

Græsningsaftalerne indgås for en årrække på typisk 3-10 år, hvorefter de enten fornyes eller der indgås aftale med en ny dyreholder.

Interesseret i at blive dyreholder?

Hvis du er interesseret i at høre mere om muligheden for at blive dyreholder i en af kommunens hegninger, kan du sende en mail til natur@fredensborg.dk med dine kontaktoplysninger samt en kort beskrivelse af, hvilken type dyrehold du kan tilbyde.

Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder og få mulighed for at blive skrevet op, hvis dit dyrehold er egnet til naturpleje.

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback