Spørgsmål og svar om vandløb 

Herunder finder du spørgsmål og svar på 4 hovedtemaer

  • Vandmængder og tilløb
  • Vedligehold
  • Dræn 
  • Hvem har ansvaret og hvem skal jeg kontakte

Om vandløb

Vandløbsloven har til formål at sikre

  • at vandløb kan benyttes til afledning af vand
  • at vandkvalitet er god
  • og der er plads til mange forskellige dyr og planter i vandløbet.