Drikkevandet i Fredensborg Kommune leveres dels fra Fredensborg Forsyning A/S, dels fra 2 private vandværker – Gunderød Vandværk a.m.b.a. og I/S Langstrup Vandværk.
Vandet har en god kvalitet og indeholder ikke rester af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer.
I fanerne nedenfor kan du læse mere om både vandværkerne og vandkvaliteten i Fredensborg Kommune.