Snerydning

Det begynder så småt at blive koldere, hvilket betyder, at der er risiko for sne og glatte veje.
Men har du helt styr på reglerne for snerydning?

Du har ansvar for at rydde sne på hverdage mellem kl. 7-22 og i weekender kl. 8-22.
Hvis en person falder på din grund eller dit fortov, fordi det ikke er ryddet for sne eller is, kan denne person kræve erstatning.

Vi anbefaler derfor, at du har en sneskovl klar, og at du laver en aftale med din nabo om at snerydde dit fortov, hvis du selv er på ferie.

Grundejer ud til en vej

  • Hvis du er grundejer ud til en vej, har du pligt til at rydde sne og sørge for at der ikke er glat foran din ejendom, således at det er sikkert for gående at færdes uden at komme til skade.
  • Det gælder også hvis du har trapper til din ejendom.
  • Det skal ligeledes være sikkert for din skraldemand at tømme din skraldespand. 

Grundejer til privat fællesvej eller privat vej

  • Er du grundejer ud til en privat fællesvej eller en privat vej, har du eller din grundejerforening også pligt til at rydde sne og bekæmpe glatføre på selve kørebanen, så gående, cyklister og bilister kan færdes sikkert.