Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og Veje Vinter og veje

Vinter og veje

Har du helt styr på reglerne for snerydning

Når det bliver koldt og der eventuelt kommer sne, er der risiko for glatte veje.

Men har du helt styr på reglerne for snerydning?

Du har ansvar for at rydde sne på hverdage mellem kl. 7-22 og i weekender kl. 8-22.
Hvis en person falder på din grund eller dit fortov, fordi det ikke er ryddet for sne eller is, kan denne person kræve erstatning.

Vi anbefaler derfor, at du har en sneskovl klar, og at du laver en aftale med din nabo om at snerydde dit fortov, hvis du selv er på ferie.

Grundejer ud til en vej

  • Hvis du er grundejer ud til en vej, har du pligt til at rydde sne og sørge for at der ikke er glat foran din ejendom, således at det er sikkert for gående at færdes uden at komme til skade.
  • Det gælder også hvis du har trapper til din ejendom.
  • Det skal ligeledes være sikkert for din skraldemand at tømme din skraldespand. 

Grundejer til privat fællesvej eller privat vej

  • Er du grundejer ud til en privat fællesvej eller en privat vej, har du eller din grundejerforening også pligt til at rydde sne og bekæmpe glatføre på selve kørebanen, så gående, cyklister og bilister kan færdes sikkert.

1. Hvorfor kan man se en traktor med løftet plov køre på en snedækket vej?
Fordi de har en rute der starter et sted. Hvis de allerede fra de kører ud af garagen skal køre med ploven nede, så tager det alt for lang tid før de kommer derud, hvor ruten starter.                                                               

2. Hvorfor kan der være så stor forskel på standarden på både veje og cykelstier?
I kommuner er der både statsveje og kommunale veje.

Statsvejene sneryddes af Vejdirektoratet, og ryddes generelt mere intensivt end kommunale veje. Dette skyldes blandt andet, at der anvendes langt flere ressourcer på snerydning på statsvejene, som ofte benyttes af flere bilister.

De kommunale veje er inddelt efter klasser, og ryddes i prioriteret rækkefølge. Der kan derfor opleves stor variationen i standarden for de ryddede veje og stier når du bevæger dig fra en vej til en anden.                                

3. Hvorfor glatførebekæmper man veje bedre end cykelstier?
Cykelstier glatførebekæmpes med samme princip som vejene i en prioriteret rækkefølge. Trafikken på vejene forbedrer dog saltets evne, da friktionen får saltet til at arbejde sig ind i sneen eller isen. Den samme friktion foregår ikke på cykelstier, og det er derfor sværere at glatførebekæmpe cykelstier.   

                                      
4. Hvem kontakter jeg når jeg har spørgsmål til snerydning og glatførebekæmpelse?
Nordsjællands Park og Vej er ansvarlige for snerydning i Fredensborg Kommune.
De kan kontaktes på nspv@nspv.dk.
Hos Nordsjællands Park og Vej (NSPV) arbejdes der hver vinter på at garantere, at veje og stier er sikre at færdes på.

Du kan læse mere på NSPVs hjemmeside.

5. Hvorfor skubber jeres sneplove sne op på mit fortov? 
Når sneplovene rydder sne langs vejene kan det ikke undgås at de efterlader snevolde foran indkørsler, på fortov mv. Kommunen har ikke pligt til at rydde op efter sneplovene. Det er grundejeren, som har pligt til at snerydde fortov, indkørsler mv - også selvom du allerede har ryddet den ingen kommunens sneplove var forbi.

Vi anbefaler, at der anvendes grus i glatføre.

Salt er også en mulighed, men bør bruges med omtanke, da store mængder salt kan gøre skade på belægninger, beplantninger og dyr.

Ved anvendelse af salt er 10-20 gram/m² rigeligt i de fleste situationer. Inden der saltes, bør evt. sne være fjernet med skovl eller kost. Fordel saltet jævnt. Det skåner belægningen og mindsker risikoen for glat føre. Det letter arbejdet, hvis der saltes umiddelbart før sne eller isslag. Det bedste er en blanding med 50% grus og 50% salt.

Der kan spares på saltet ved at anvende saltlage. Saltlage fremstilles ved at blande salt med lunken vand i forholdet 1 del salt til 4 dele vand. Til spredning af lagen kan bruges en vandkande med brusehoved. Vær opmærksom på, at vejsalt er tungt opløseligt. Derfor skal der røres hyppigt i blandingen, da saltet ellers falder til bunds. Køkkensalt, som er lidt dyrere, er bedre egnet til fremstilling af saltlage, da det er hurtigt opløseligt og kan bruges med det samme

Som kommune har vi ansvar for 235 km offentlig vej.

Vores opgave er at holde vejene farbare, når sne- eller glatføre opstår.

Desværre kan vi ikke være alle steder på en gang, og derfor har kommunen en prioriteret sne- og glatførebekæmpelse. Det betyder, at vi først rydder og salter de mest trafikerede veje. Her er risikoen for ulykker størst.


Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, renovationsmedarbejder, gæster mv. I

Ifølge lov om vintervedligeholdelse og renholdelse skal der ryddes sne eller strøs grus/sand/salt på strækningen fra hoveddøren til vejen samt på den del af fortovet, der løber langs grunden.

Fortove og færdselsarealer skal ryddes snarest muligt efter snefald, men da det ofte kan være svært, forventer kommunen, at grundejerne har ryddet og foretaget glatførebekæmpelse fra klokken syv om morgenen på hverdage og fra kl. otte om søndagen og til kl. ti om aftenen. Fortovet skal ryddes i hele sin bredde.

Kontakt trafikafdelingen

Rådhuset, Egevangen 3B

2980 Kokkedal

72 56 50 00

trafik@fredensborg.dk

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback