Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og Veje Vejbelysning

Vejbelysning

Oplever du vejbelysning, der ikke lyser eller er defekt på anden måde, opfordrer vi til at fejlmelde det ved at klikke på bjælken herunder – fejlmeld gadelys.
Du skal melde fejl ved belysning ind som anonym. 

Dog har du mulighed for at oprette dig som bruger.
Hvis du opretter dig som bruger kan du følge din fejlmelding, indtil den er udbedret.

Akutte driftsforstyrrelser

Oplever du hastesager, der har sikkerhedsmæssige karakter eller kræver øjeblikkelig support, kan du kontakte VERDO vagt på telefon 89 11 49 00.

Prøv eventuelt at tjekke ditgadelys.dk

Andre spørgsmål

Har du andre spørgsmål til vejbelysningen skriv til Trafik på trafik@fredensborg.dk 

I Fredensborg Kommune vedligeholder Verdo vejbelysningen på de offentlige veje. De fører tilsyn og udskifter defekte lyskilder og armaturer efter en aftalt vedligeholdelsesplan.

Hvis du oplever, at gadelyset er tændt om dagen, kan det skyldes, at der foretages serviceeftersyn på vejbelysningsanlægget.

Verdo har generelt 10 arbejdsdage til at udbedre fejl.

I enkelte tilfælde kan udbedringstiden være forlænget på grund af leveringstid på materialer.

Oplever du hastesager, der har sikkerhedsmæssige karakter eller kræver øjeblikkelig support, kan du kontakte VERDO vagt på telefon 89 11 49 00

Udskiftningen sker over tre år – 2021-24 – og omfatter bl.a. ca. 8000 armaturer med ny smart styring og ca. 600 master.
Ud over klimagevinsten indebærer ændringen også store fordele for den daglige drift. Med den nye og energibesparende teknologi letter vi også trykket på hele det elektriske system, som binder belysningen sammen. Det betyder ganske enkelt færre fejl og nedbrud på belysningen end i dag.

Og så hører det med til billedet, at en LED pære har en levetid på op mod 25 år, så den daglige opgave med at vedligeholde systemet bliver væsentligt mindre. Når vi så samtidig kan lave en intelligent digital overvågning og styring af belysningen – herunder se fejl og skrue op og ned for lyset - er der virkelig potentiale for forbedringer.

Tidsplan 
Verdo starter udskiftningen ultimo juni 2021 og udskifter armaturerne samlet i områder og starter i Humlebækområdet.

Udskiftningen sker løbende hen over årene. Rækkefølge er Humlebæk, Kokkedal, Nivå og sluttes af i Fredensborg i 2024. Enkeltområder kan blive fremskyndet hvis det vil være til fordel for den daglige drift.

Fakta
Entreprenør virksomheden VERDO der i dag allerede har drift og vedligeholdelses kontrakten i Fredensborg Kommune har vundet opgaven med udskiftning af LED-armatur samt og LED-indsatser i eksisterende vejbelysningsmaster

Fredensborg har en politisk godkendt belysningsplan.

Formålet med belysningsplanen er at fastlægge de fremtidige overordnede retningslinjer for belysningen på kommunale veje, stier og pladser i kommunen, samt for udstykninger som senere overdrages til grundejerne som private fællesveje.

Retningslinjerne gælder både omfanget af belysning samt valg af belysningsmateriel (armaturer, lyskilder og master mv.) til forskellige vej- og områdetyper

Belysningsplanen beskriver kommunens holdninger og målsætninger til den fremtidige vejbelysning og skal sikre en sammenhængende vejbelysning i kommunen.

Den fremtidige belysning vil blive udformet under hensyntagen til både æstetik, funktionalitet og drifts- og energioptimering samt økonomi.

Belysningsplan.pdf

FK_Armaturkatalog.pdf

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback