I 2022 er vi er i gang med at kigge på farttilpasning i to lokaltrafikområder

  • Lokaltrafikområde 5, Kellerisvej og Krogerupvej
  • Lokaltrafikområde 8, Dageløkkevej mellem Hørshomvej og jernbanen

Formålet med indsatsen i de to områder er, at:

  • Reducere hastigheden, hvor det er relevant
  • Gøre strækninger i landsbyer og på landeveje mindre attraktive for gennemkørende trafik
  • Gøre nærområdet trygt for beboere og lette trafikanter
  • Udvikle løsninger i dialog med beboere og virksomheder i lokalområdet

Indsatsen ‘Farttilpasning på Landet’ har været en del af kommunens ‘Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2018-2021

I kommunens eksisterende handlingsplan for perioden 2022-25 er den indsats nr. 2.1 om Farttilpasning på Landet.

 

  • I indsatsen er kommunens landområder delt op i en række lokaltrafikområder, som der arbejdes med i perioden.
  • De konkrete løsninger afhænger af områdets særlige trafikale udfordringer og mulighed for ændringer på de offentlige vejarealer.
  • Løsningerne udformes i tæt dialog med beboere og virksomheder i landsbyer og i områderne og øvrige interessenter som fx Landsbyrådet, Nordsjællands Landboforening, Naturstyrelsen og rideskoler.