Så er vi gået i gang med at kigge på farttilpasning i et lokalområde nord for Humlebæk by

Vejene vi ønsker jeres viden om er Krogerupvej og Kellerisvej.

Formålet med indsatsen er, at:

  • Reducere hastigheden, hvor det er relevant
  • Gøre strækninger i landsbyer og på landeveje mindre attraktive for gennemkørende trafik
  • Gøre nærområdet trygt for beboere og lette trafikanter
  • Udvikle konkrete løsninger i tæt dialog med beboere, besøgende og virksomheder i lokalområdet.

Indsatsen ”Farttilpasning på landet” er én ud af 26 indsatser i kommunens ”Handlingsplan for mobilitet og Infrastruktur 2018-2021”


Formålet med indsatsen er, at:

  • Reducere hastigheden, hvor det er relevant
  • Gøre strækninger i landsbyer mindre attraktive for gennemkørende trafik
  • Gøre nærområdet trygt for beboere og lette trafikanter
I indsatsen er kommunen delt op i en række forskellige lokaltrafikområder, som der arbejdes med i perioden.
De konkrete løsninger afhænger af de særlige trafikale udfordringer, der kan være i et lokaltrafikområde.
Løsningerne udformes i tæt dialog med beboere i landsbyer og øvrige interessenter som fx Landsbyrådet, Nordsjællands Landboforening og rideskoler.