Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Trafik og Veje Farttilpasning på landet

Farttilpasning på landet

Lavere fartgrænser i landsbyer med byzonetavle

Fartgrænsen bliver sat ned til 40 km/t i alle kommunens landsbyer på de veje som ligger inden for byzonetavlen. De nye fartgrænser bliver indført løbende fra sommer 2023. 
Lavere fart betyder færre og mindre alvorlige trafikulykker, især for cyklende og gående. Og de medvirker til at øge trygheden i nærområdet for beboere og lette trafikanter. 
40 km/t-skiltningen suppleres af fysiske hastighedsdæmper i form af vejbump. Dette er med til at gøre vejene i landsbyer mindre attraktive for gennemkørende trafik.  

Anlægsarbejdet forventes at blive sat i gang senest i uge 32 og frem til uge 37. 
Indførelsen af de nye hastighedsgrænser er en del af et forsøg som kommunen er med i. Forsøget omfatter kun veje inden for byzonen. 

Vi arbejder med farttilpasning i lokale trafikområder

Lige nu har vi fokus på

 • Lokaltrafikområde 5, Kellerisvej og Krogerupvej
 • Lokaltrafikområde 8, Dageløkkevej mellem Hørshomvej og jernbanen

Formålet med indsatsen i de to områder er, at:

 • Reducere hastigheden, hvor det er relevant
 • Gøre strækninger i landsbyer og på landeveje mindre attraktive for gennemkørende trafik
 • Gøre nærområdet trygt for beboere og lette trafikanter
 • Udvikle løsninger i dialog med beboere og virksomheder i lokalområdet

Lokaltrafikområde 5 er et område nord for Humlebæk med vejene Krogerupvej og Kellerisvej. I området ligger Krogerup Højskole og Aarstiderne A/S og nationalpark Kongernes Nordsjælland, og der er en del besøgende til området.

Hele området ligger indenfor fredningen ‘Kystkilen ved Kelleris’.

Projektforslag
Der er udarbejdet projektforslag til løsninger, der kan medvirke til at området opleves mere trygt og sikkert for beboere, fodgængere og cyklister. Projektforslaget er lavet på baggrund af dialog med borgere og interessenter i løbet af foråret 2021.

Projektforslaget skal endelig godkendes af politiet, og der kan komme ændringer som følge af dialog med politiet. Derudover skal Fredningsnævnet behandle dele af projektet og orienteres om projektet, da projektområdet ligger i en fredning.

Lokaltrafikområde 8 er en del af ‘Handlingsplan for mobilitet og Infrastruktur 2022-2025’ under indsats 2.1.

Området dækker bl.a. over Dageløkkevej, der forløber mellem Hørsholmvej og jernbanen. Løsningsforslag er resultat af et dialogoplæg fra Dageløkke Landsbylaug fra dec. 2020 og efterfølgende møder i efteråret 2021

Projektet har en sammenhæng til projekt om sti mellem Nivå og Humlebæk, da stien har en delstrækning på Dageløkkevej. Administrationen forventer at anlægge hastighedsdæmpende foranstaltninger i efteråret 2022

Lokaltrafikområde 4 er et landområde, der blandt andet omfatter landsbyerne Veksebo, Langerød, Søholm By, Toelt og Nybo. Der findes også flere tættere bebyggede områder som Lille Veksebo og Brunemark i trafikområdet.

Lokalbanen betjener området via Langerød St. og Movia kører med buslinjerne 370 og 374 via Højsagervej, Veksebovej og Brønshulevej.

I løbet af 2020 vil løsninger, der øger trygheden for beboere og lette trafikanter, blive udformet i tæt dialog med borgerne.
 

Endeligt projektforslag
Vores trafikrådgiver har nu udarbejdet endeligt projektforslag til løsninger, der kan medvirke til at området opleves mere trygt for beboere, fodgængere og cyklister. Projektet er udarbejdet ud fra input og kommentarer til projektet fra borgerne i området og indenfor de virkemidler der kan lade sig gøre indenfor ”Færdselslovens” og ”Afmærkningsbekendtgørelsens" bestemmelser og vejledninger om vejafmærkning, skiltning og hastighedsdæmpende tiltag på landeveje i landområder. Politiet har haft projektforslaget til gennemsyn undervejs for at sikre at de foreslåede løsninger vil kunne opnå politiets samtykke og også godkendt det endelige projektforslag

Det samlede projektmaterialet omfatter:
 • Reviderede projektforslag inkl. løsningsbeskrivelse og tegningsmateriale.
 • Notat med borgernes bemærkninger og spørgsmål til projektforslag, samt kommunens svar.
 • Referat fra Trafikmøde 1 – Projektets rammer, borgernes input og dialog

Der har været en proces med afklaring af lokale trafikudfordringer, ønsker og prioriteringer af indsatsen i Lokaltrafikområde 3.

 

De konkrete løsninger udformes i tæt dialog med beboere i landsbyer og øvrige interessenter som fx Landsbyrådet, Nordsjællands Landboforening og rideskoler.

De konkrete løsninger afhænger af de særlige trafikale udfordringer, der kan være i et lokaltrafikområde. 

I kommunens eksisterende handlingsplan for perioden 2022-25 er den indsats nr. 2.1 om Farttilpasning på Landet.

 • I indsatsen er kommunens landområder delt op i en række lokaltrafikområder, som der arbejdes med i perioden.
 • De konkrete løsninger afhænger af områdets særlige trafikale udfordringer og mulighed for ændringer på de offentlige vejarealer.
 • Løsningerne udformes i tæt dialog med beboere og virksomheder i landsbyer og i områderne og øvrige interessenter som fx Landsbyrådet, Nordsjællands Landboforening, Naturstyrelsen og rideskoler.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback