Det tilbyder vi 

Du kan tilbydes genoptræning i kommunen, hvis du har fået et funktionstab efter aktuel sygdom.
Du, dine pårørende eller medarbejder i hjemmeplejen kan henvende sig direkte, for en vurdering af dit behov. Dette kræver ikke henvisning fra læge.
Tilbuddet er tidsafgrænset og planlægges efter individuel terapeutisk vurdering.

Hvis du har behov for genoptræning efter hospitalsbehandling. Du bliver indkaldt til samtale og vurdering inden for 7 dage, efter hospitalet har henvist dig til kommunal genoptræning via en elektronisk genoptræningsplan (GOP).
Det er ikke muligt at vælge en anden godkendt leverandør, uden forudgående betalingsaftale med Træning og Rehabilitering.

 

 

Kørsel og befordring 

Det er patientens bopælskommune, der er forpligtet til at yde kørsel eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning efter udskrivning fra sygehus. 

Der er efter visse kriterier mulighed for at søge om hjælp til dette.