Om sundhedsplejen

Sundhedsplejens formål er at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejens tilbud er gratis og frivilligt.

I vores velkomstpjece til både småbørn og skoleelevers forældre kan du bl.a. læse om sundhedsvejen, vores facebook- og hjemmeside og hvorledes vi behandlinger personoplysninger. 

Velkommen til Fredensborg Kommunes sundhedspleje