Sundhedsplejerskerne er på skolerne og tilbyder sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser til de 1. klasser og 5. klasser, der mangler at blive undersøgt.

Om sundhedsplejen

Sundhedsplejens formål er at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejens tilbud er gratis og frivilligt.

I vores velkomstpjece til både småbørn og skoleelevers forældre kan du bl.a. læse om sundhedsvejen, vores facebook- og hjemmeside og hvorledes vi behandlinger personoplysninger. 

Velkommen til Fredensborg Kommunes sundhedspleje