Vi arbejder for et Røgfrit Fritidsliv 

Røgfrit Fritidsliv betyder, at ingen må bruge tobak (herunder e-cigaretter og røgfri tobak som tyggetobak og snus), hverken indenfor eller udenfor på Fredensborg Kommunes strande, havn, rekreative områder samt i og omkring bygninger og arealer anvendt af foreninger.

Røgfrit Fritidsliv handler om at beskytte børn og unge mod at begynde med at ryge.
Hvis børn og unge færdes i miljøer, hvor der anvendes tobak, vil de opleve rygning som en normal del af voksnes liv, og dermed er der er større risiko for, at de selv begynder at ryge.

 

Fem standpunkter i arbejdet for et Røgfrit Fritidsliv i Fredensborg Kommune