Hegnet er en del af naboskabet - en fælles sag.

  • Naboerne må som hovedregel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud.
  • Hvis man ikke kan blive enig med sin nabo, skal man bruge reglerne i hegnsloven.