Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og unge Unge Venskabsby - rejselegat og tilskud

Venskabsby - rejselegat og tilskud

Har du lyst til at rejse ud og få nye oplevelser? Til at knytte venskaber på tværs af grænser og lære nyt om dig selv og andre?

Så søg et rejsetilskud eller legat til at besøge vores venskabsbyer.
Vi støtter, så du kan rejse med klassen, sportsklubben, foreningen, alene eller med vennerne.

Fredensborg Kommune har 6 venskabsbyer i Europa, som du kan opleve.
Læs mere om mulighederne for tilskud nedenfor.

Ansøgningsskema-venskabsbyforum.pdf

Afrapportering-venskabsbyforum.pdf

Budgetregnskabsskabelon.pdf

Ansøgninger om tilskud imødekommes så længe Venskabsbyforum har budgetmæssig dækning.

Alle foreninger, der søger om midler, skal have et CVR-nummer.

Enkeltpersoner, der søger om midler, skal oplyse deres cpr.nr.

Svar på ansøgning sendes med digital post til henholdsvis foreningens og enkeltpersonens digitale postkasse.

Hvilke tilskud kan jeg søge?
Ved ansøgning til Venskabsbyforum kan du søge om rejsetilskud, værtskabstilskud, ekstraordinært rejsetilskud og det årlige studie- og rejselegat. Vi anbefaler, at du gør dig klart hvilket tilskud du søger ved at læse mere om de forskellige tilskud her på siden.

Bemærk, at der ikke ydes tilskud til rejser af ren privat karakter, og administrationen kan kræve yderligere dokumentation ved rejser, hvor det venskabsbyrelaterede formål er uklart.

Hvor meget kan jeg søge om?
Ved rejse- og værtskabstilskud udregnes en fast takst.  Ved det ekstraordinære rejsetilskud kan du søge om tilskud til udgifter, der ikke dækkes af de faste tilskud.

Ansøgningerne behandles her af Venskabsbyforum, som i deres vurdering lægger vægt på et realistisk budget over nødvendige udgifter.

Hvornår kan jeg søge?
Senest 14 dage inden rejse eller værtsskab skal administrationen have din ansøgning i hænde. Søger du om ekstraordinært rejsetilskud, som skal behandles af Venskabsbyforum, skal administrationen have modtaget din ansøgning minimum 3 uger før Venskabsbyforums næste møde.

Venskabsbyforum holder møde den 24. april 2024 og den 25. september 2025.

Ansøgningsfrist for studie- og rejselegatet er 15. april 2024. 

Hvordan ansøger jeg?
Du ansøger ved at udfylde ansøgnings- og budgetskema, som du finder her på siden.

Ansøgningen sendes til Center for Kultur og Sundhed ved Katharina  Nielsen på katn@fredensborg.dk

Bemærk, at din ansøgning ikke vil blive behandlet, før vi har modtaget både ansøgnings- og budgetskema.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Senest 14 dage efter vi har modtaget din ansøgning, vil du få svar på mail og til foreningens e-boks. Ansøgninger, der skal behandles på Venskabsbyforums møder, vil få svar umiddelbart efter mødet har været afholdt.

Jeg har fået tilsagn. Hvordan udbetales mit tilskud?
For at modtage dit tilskud, skal du senest 1 måned efter rejse eller værtskab indsende en afrapportering. I afrapporteringen skal du udfylde afrapporteringsskemaet, som du finder her på siden. Som en del af afrapporteringen, skal du huske at:

1. Aflægge regnskab for arrangementet/rejsen.

2. Indsende dokumentation for rejseudgifter. F.eks. faktura for busleje, kopi af alle deltageres flybilletter.

3. Vedlægge 2-3 fotos fra turen, som vil blive lagt på kommunens hjemmeside, som inspiration for andre.

4. Oplyse det faktiske antal gæster/rejsende.

Afrapporteringen skal sendes til Center for Fritid og Sundhed ved Katharina V.L. Nielsen på katn@fredensborg.dk 

Tilskuddet udbetales til den NEM-konto, der er tilknyttet dit CPR-nummer eller foreningens/institutionens CVR-nummer.

Bemærk, at dit tilskud først vil blive udbetalt, når vi har modtaget din afrapportering.

Det er kun de dokumenterbart afholdte udgifter, der udbetales. Udbetalingen kan dog maksimalt beløbe sig til det bevilgede tilsagn.

Håbo Kommune ligger ved E18 ca. 45 km fra Stockholm og Uppsala og 35 km fra Arlanda Lufthavn.

Bålsta er kommunes største by og ligger ud til Mäleren i den smukke skærgård. Mälarbanen har stop i Bålsta.

Rejsetiden til Stockholm med tog er 25 min.

Kommunen har ca. 19.000 indbyggere og gennemsnitsalderen i Håbo Kommune er 37 år – mens gennemsnitssvenskeren er ca. 41 år. Håbo Kommune dækker et areal på 142 km². Håbo Kommune er næsten helt omgivet af vand. Kun en mil af kommunegrænsen er land mens 23 mil grænser mod vand. 1 svensk mil er lig med 10 km.

I Håbo har man formået at skabe et spændende skolesystem til inspiration for skolefolk fra det meste af verdenen. Kulturmæssigt byder Håbo blandt andet på barokmuseet Skokloster Slott, Åbergs Museum og fem kirker fra middelalderen samt mange runesten fra vikingetiden.

Venskabsbysamarbejdet med Håbo blev etableret i 1976. Kørselsafstanden til Håbo er 632 km. Håbo Kommune indgår i den specielle venskabsbykæde, der er mellem Fredensborg, Håbo, Ingå (Finland) og Nittedal (Norge).

Ingå Kommune ligger ca. 60 km vest for Helsingfors i den vidtstrakte skærgård i Hangö bugten. Af de ca. 5.500 indbyggere har ca. 57 pct. svensk og ca. 40 pct. finsk som modersmål.

Omkring halvdelen af indbyggerne bor i Ingå kirkby.

Kommunens areal er 348 km². Der er gode bus- og togforbindelse til Helsingfors.
Kommunen byder på fine muligheder for skønne naturoplevelser med dejlige badestrande og ideelle forhold for fisketure og sejlture i skærgården. Det er også en god ide at aflægge besøg på lokalmuseerne i byerne Degerby, Barösund, Ingå Kirkby og Fagervik.

Venskabsbysamarbejdet med Ingå blev etableret i 1984. Ingå Kommune indgår i den specielle venskabsbykæde, der er mellem Fredensborg, Ingå, Håbo (Sverige) og Nittedal (Norge).

Ingå er kendt for det årlige tilbagevendende musikarrangement "Musik vid havet", som afholdes i juni måned.

Nittedal Kommune ligger ca. 25 km nordøst for Oslo.

Køretiden til Oslo centrum er ca. 30 minutter og til Gardemoen lufthavn 40 minutter.

De 21.000 indbyggere i kommunen er koncentreret i byerne Nittedal, Hakadal og Rotnes. Kommunens areal er 186 km².

Kommunen er omgivet af skov, mod sydvest Nordmarka og mod nordøst Romeriksåsene, hvor der er rig mulighed for trave-, fiske-, ski- og kanoture. I Nittedal har du naturen lige ved hånden og et vidtstrakt stisystem opfordrer til vandring året rundt, en del stier er belyste.

I vinterperioden er der utallige muligheder for at stå på ski på langrendsløjper overalt i kommunen. I forbindelse med løjperne er der skihytter, hvor man kan varme sig og købe mad og drikke. Hytterne drives normalt af kommunens idrætsforeninger.

I kommunen findes desuden Varingskollen Alpincenter, som ligger ved Hakedal. Kommunen har et meget aktivt idræts- og kulturliv, og Nittedal har fostret verdensmestre i både skiløb og orienteringsløb.

Venskabsbysamarbejdet med Nittedal blev etableret i 1980. Nittedal Kommune indgår i den specielle venskabsbykæde, der er mellem Fredensborg, Nittedal og Håbo (Sverige) og Ingå (Finland).

Flere skoler og institutioner i Fredensborg Kommune har faste samarbejder med skoler i Nittedal og afholder fx lejrskoler, hvor klasser besøger og bor hos hinanden.

Paide ligger 70 km sydøst for hovedstaden Tallin i Järvama amt. Paide har omkring 9.700 indbyggere og kommunens areal er 10,036 km².

Byen er bygget op omkring en lang hovedgade og et torv med mange gamle smukke træhuse.

I byen findes flere rester fra gammel tid blandt andet ruinerne af en ridderborg fra omkring 1265. Borgens tårn, Vallitorn, er det eneste, der er tilbage (restaureret 1993). Tårnet er nu byens varetegn, og indeholder både et museum og en restaurant. Arealet rundt om tårnet er omdannet til en park, hvor kalkstensskulpturer fra de årlige Paide Limestone Days er placeret. Kalksten (limestone) blev i 1992 Estlands nationalsten.

Venskabsbysamarbejdet med Paide blev officielt etableret i 1997. Samarbejdet opstod på baggrund af et hjælpeprojekt efter Estlands frigørelse fra Sovjetunionen i 1990.

Paide er en meget aktiv kommune inden for internationalt samarbejde og har ni venskabsbyer i Europa og USA. Paide er ofte vært for større arrangementer som Musikfestival og Paide Handicrafts Fair. Senest har Humlebæk Skole og en skole i Paide haft et udvekslingsprojekt, hvor børnene har besøgte hinandens skoler, har deltaget i undervisningen og har boet privat hos hinanden.

Sudbury ligger cirka 97 km nordøst fra London i det østlige England.

Byen ligger ud til floden River Stour, som munder ud i Nordsøen. Denne placering har været med til at markere Sudbury som markedsby, som byen også bærer præg af den dag i dag. Floden blev brugt til at transportere kul til byen, mens varer blev fragtet fra Sudbury til flodudmundingen og derefter sejlet til London.

Sudbury byder blandt andet på en stor markedsplads, flot arkitektur og et museum for Thomas Gainsborough, en berømt landsskabs- og portrætmaler fra det 18. århundrede, som var født og opvokset i Sudbury.

Byrådet besluttede i år 2005 at etablere venskabsbyforbindelse mellem Fredensborg og Sudbury.

Den 6. oktober 2007 blev venskabsbyaftalen underskrevet, og Fredensborg Kommunes yngste venskabsbysamarbejde blev dermed etableret.

En stor del af venskabsbysamarbejdet foregår på basis af foreningen Sudbury-klubben, der har Ulla Weyman som formand.

Bad Berleburg ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen i den vestlige del af Tyskland. Bonn og Köln er de nærmeste storbyer. Bad Berleburg hører til Kreis Siege-Wittgenstein. Hovedstaden i Nordrhein-Westfalen er Düsseldorf.

Kommunen har ca. 22.000 indbyggere. Stadt Bad Berleburg har flere egnsmuseer, kursteder og hyggelige hoteller og gästhäuser. Byen ligger smukt i en dal omgivet af skovrige højdedrag og idylliske dale.

Venskabsbysamarbejdet med Bad Berleburg blev etableret, da prinsesse Benedikte giftede sig med prins Richard den 3. februar 1968. Fyrsteparret bor på slottet, som er fra 1732. Publikum er velkomne til at besøge slottet, hvor der er indrettet et museum og en café. Den tilhørende park, der ligger bag slottet, er også er åben for besøgende (gratis adgang).

Kørselsafstanden til Bad Berleburg er ca. 725 km via Rødby-Puttgarden.

En stor del af venskabsbysamarbejdet med Bad Berleburg foregår på foreningsbasis, hvor ildsjæle i Berleburg-Klubben er i tæt kontakt med deres parallelforening Fredensborg-Ring i Bad Berleburg.

Er du interesseret i at høre nærmere om venskabsbysamarbejdet med Bad Berleburg, kan du kontakte Ole Holde, formand for Berleburg-Klubben på telefon 20 67 52 25 eller ole@holde.net

Værtskabstilskud er en delvis finansiering af værtsudgifter i forbindelse med besøg fra Fredensborg Kommunes venskabsbyer. Betingelsen for værtstilskud er, at arrangementet foregår på forenings- og institutionsplan, og besøget derved er planlagt mellem to venskabsbyer.

Der gives et værtskabstilskud på 150 kr. per gæst per dag, og tilskuddet gives for maksimum 4 dage.

Dvs. har en ansøger 3 gæster på besøg i mere end 4 dage, vil ansøger maksimum kunne modtage et værtstilskud på 1.800 kr.

Rejsetilskud ydes, når rejsen går til en venskabsby, hvad enten rejsen er en del af et officielt venskabsbyarrangement, eller der er tale om rejser arrangeret af foreninger eller institutioner i venskabsbyregi.

Der ydes ikke tilskud til rejser af ren privat karakter, og administrationen kan kræve yderligere dokumentation ved rejser, hvor det venskabsbyrelaterede formål er uklart.

Rejsetilskuddets størrelse afhænger af rejsedestination og den rejsendes alder.
Der gives rejsetilskud til alle foreningsmedlemmer uanset deres bopælskommune.

Lønnede buschauffører på rejsen er ikke dækket af rejsetilskud

Rejsetilskud til Berleburg, Håbo, Nittedal og Sudbury
Pr. barn/ung (- 24 år)
En skoleelev, et barn fra forening, institution m.fl. 500
Pr. voksen (25 år +)
Fra skole, forening, institution m.fl. 300 kr.
Studiebesøg pr. person. 1.500  
Frivillig leder. 1.600 kr.
Udveksling pr. kommunal ansat medarbejder. 1.500 kr.  

Rejsetilskud til Ingå og Paide
Pr. barn/ung (- 24 år)
En skoleelev, et barn fra forening, institution m.fl. 1000 kr.
Pr. voksen (25 år +)
Fra skole, forening, institution m.fl. 500 kr.
Studiebesøg pr. person. 1.500
Frivillig leder. 1.600 kr.
Udveksling pr. kommunal ansat medarbejder. 1.500 kr.

Hvad omfatter studiebesøg?
Et studiebesøg omfatter besøg i forbindelse med planlægning af nye samarbejder eller samarbejdsformer med venskabsbyerne. Et eksempel på studiebesøg kan f.eks. være en lærers besøg i en venskabsby i forbindelse med samarbejde med en ny skole.

Ved almindelige planlægningsmøder mellem parter, hvor der er etableret samarbejde, søges det almindelige rejsetilskud.

Hvad omfatter udveksling?
Udveksling af kommunale medarbejdere kan være en mulighed for ansatte til få inspiration og ideer til nytænkning inden for eget arbejdsområde ved at opleve alternative måder at løse samme opgaver på.

Venskabsbyforums legat er et særligt legat til unge under 25 år.

Legatet ligger indenfor formålet af venskabsbysamarbejdets regi, men ud over de gældende takster for rejse- og værtskabstilskud.

Legatets formål
Legatets primære formål er at understøtte rejser til og ophold i en af Fredensborg Kommunes seks venskabsbyer, hvor besøget har til formål at udvikle ansøgerens kompetencer og indsigt i andre landes kulturer.

Formålet er at støtte unge, der som led i deres erhvervsuddannelse, studier, kunstneriske eller sportslige ambition kan styrke deres kompetencer via kurser, træning eller andre tilbud, som findes i venskabsbyerne.

Venskabsbyforums legat understøtter unges muligheder for at besøge venskabsbyer i forbindelse med uddannelse, praktik, kurser og lignende, som kan være til gavn for ansøgeren erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt eller i forhold til frivillighed.

Om legatet
Legatsummen er på i alt 10.000 kr. pr. år for enkeltpersoner og 5000 kr. for grupper på 2 - 3 personer:

Legatet kan ansøges én gang pr. år. Legatet skal ansøges, før rejsen foretages.

Venskabsbyforum bevilliger legatet efter indstilling fra administrationen.

Ansøger er selv ansvarlig for rejse, indlogering og ophold.

Deltagelse i undervisning, kurser eller træning m.v. skal dokumenteres skriftligt, før legatet kan komme til udbetaling. Legatet er som udgangspunkt skattepligtigt, men visse dokumenterede udgifter til selve rejsen, betaling for undervisning, deltagerafgifter med videre vil være skattefri.

Legatmodtageren er selv forpligtiget til at kontakte SKAT for yderligere information omkring skattemæssige forhold.

Hvem kan ansøge legatet?
• Enkeltpersoner eller grupper på 2 - 3 personer
• Ansøgeren skal være bosiddende i Fredensborg Kommune
• Ansøgeren skal være under 25 år ved ansøgningsfristens udløb

Indstilling og bedømmelse
• Venskabsbyforum er bedømmelsesudvalg for tildelingen af legatet.
• Administrationen indstiller ansøgninger til behandling i Venskabsbyforum, som har kompetencen til at bevillige legatet.
Fredensborg Kommune forbeholder sig ret til at bede om yderligere oplysninger i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er 15. april 2024.

Ansøgningen sendes til Center for Kultur, Fritid og Sundhed. Katharina V. L. Nielsen,  katn@fredensborg.dk.

Ansøgningen vil blive behandlet af Venskabsbyforum på det førstkommende møde ultimo april 2024.

For sent indkomne ansøgninger vil som hovedregel ikke komme i betragtning og vil modtage afslag.

Hvordan søger man legatet?
Ansøgningen sker via ansøgningsskema. Ud over ansøgningsskemaet skal man indsende en motiveret ansøgning, der fortæller, hvorfor man søger legatet, hvor man gerne vil rejse hen, og hvad man forventer at få ud af rejsen.

Svar på ansøgning
Alle ansøgere får skriftligt svar via digital post.

Hvis man får legatet
Hvis man får legatet skal man gøre følgende:

• Senest en måned efter opholdets afslutning skal man aflægge regnskab for rejse og ophold og indsende kopier af fx flybilletter, kursusgebyr m.m.
• Senest en måned efter opholdets afslutning skal man sende en lille beskrivelse af ens oplevelser i venskabsbyen vedlagt 2-3 fotos.
• Hvis man ikke anvender hele legatet, skal man senest to måneder efter opholdet refundere restbeløbet til kommunen.
• Vær opmærksom på, at legatet som udgangspunkt er skattepligtigt, men at enkelte dokumenterede udgifter kan være skattefri. Det påhviler legatmodtageren at orientere sig om og følge SKATS regler.

Der kan søges om tilskud til rejser med omkostninger, der ikke kan dækkes af det ordinære rejse- eller værtskabstilskud til en venskabsby. Dette kunne for eksempel være et arrangement i venskabsbyregi eller ekstraordinære omkostninger til en rejse til en venskabsby, man søger om at få dækket.

Ansøgningen om det ekstraordinære tilskud vil blive behandlet på Venskabsbyforums næstfølgende møde.

Ansøgningen skal derfor være administrationen i hænde minimum 3 uger før for at sikre, at ansøgningen vil blive behandlet rettidigt.

Sendes ansøgningen mindre end 3 uger før næste møde, kan ansøger ikke være sikker på, at ansøgningen behandles på dette møde.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback