Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og unge Folkeskoler og SFO Demokrati i skolen

Demokrati i skolen

Skolebestyrelser, skolestyrelsesvedtægt, elevråd og SFO-råd

I Danmark er der tradition for, at forældre har betydelig indflydelse på deres børns skolegang.
Forældresamarbejdet er af grundlæggende betydning for, at tankerne bag folkeskolen kan føres ud i livet.

Alle folkeskoler har en demokratisk valgt skolebestyrelse, der er sammensat af forældre, elever og ansatte ved skolen samt evt. eksterne repræsentanter fra lokalsamfundet.
Forældrene har flertal i skolebestyrelsen, der vælges for fire år ad gangen.

Skolebestyrelse og skolestyrelsesvedtægt

Skolebestyrelsen udstikker skolens overordnede principper for både det pædagogiske og økonomiske område.

Skolebestyrelsen skal også godkende budgetter, undervisningsmidler og ordensregler.

Skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, undtagen personale- og elevsager. 

Skolebestyrelsens arbejde og de beslutninger der tages er naturligvis underlagt Folkeskoleloven og de mål og rammer, som Byrådet har udstukket.

Skolens ledelse deltager i bestyrelsens møder som sekretær uden stemmeret.  

Skolebestyrelserne på de 6 folkeskoler består af:

 • mindst 7 forældrerepræsentanter
 • mindst 2 medarbejderrepræsentanter
 • mindst 2 elevrepræsentanter
 • samt evt. op til 2 repræsentanter fra lokalt erhvervsliv, foreningsliv eller
 • uddannelsesinstitutioner.

Ullerødskolens bestyrelse består af:

 • 5 forældrerepræsentanter
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 2 elevrepræsentanter
 • eventuelt repræsentant fra erhvervsliv, foreningsliv eller uddannelsesinstitution.

Samtlige repræsentanter har stemmeret i skolebestyrelsen.

 • Alle forældre, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet på skolen
 • Plejeforældre der har haft plejetilladelse til barnet i mindst et år før valget
 • Personer der har indgået ægteskab med forældremyndighedsindehaveren
 • Stedforældre
 • Biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden,  og som ikke bor sammen med  forældremyndighedsindehaveren

Forældre til kommende børnehaveklasseelever sidestilles med forældre til børn, som allerede går på skolen.

 • Alle forældre, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet på skolen
 • Plejeforældre der har haft barnet i pleje mindst et år 
 • Personer der har indgået ægteskab med forældremyndighedsindehaveren
 • Stedforældre
 • Biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden,  og som ikke bor sammen med  forældremyndighedsindehaveren

Har man børn på flere skoler, kan man stemme på hver skole. Forældre til kommende børnehaveklasseelever sidestilles med forældre til børn, som allerede går på skolen.

Der afholdes valg til skolebestyrelserne i foråret efter kommunalvalget. Hvert 4 år. Skolebestyrelserne konstituerer sig ved første møde i august.

Alle skoler vil holde valgmøder, som omhandler valget til skolebestyrelsen. Disse valgmøder kan ligge som selvstændige møder, eller i forbindelse med andre møder på skolen op til valget.

Selve valget gennemføres digitalt via et link fra hjemmesiden hvor valgberettigede forældre via deres NemID kan få adgang og stemme.

Elevråd

Elevrådets repræsentanter er talerør for eleverne i kommunen. De har mulighed for at komme i dialog med politikerne i Børne- og Skoleudvalget og at beskæftige sig med overordnede politisk-strategiske spørgsmål.

Fredensborg Kommune har et tæt samarbejde med foreningen Danske Skoleelever om at være en elevvenlig kommune.

Formålet er at gøre en ekstra indsats for elevdemokratiet og skabe aktive og engagerede elever, der på sigt bliver aktive og engagerede samfundsborgere.

Eleverne diskuterer og arbejder med muligheder og problemstillinger, der er af fælles interesse på tværs af skolerne i kommunen. De tager initiativ til arrangementer for kommunens elever og er elevernes repræsentanter ved større arrangementer. Yderligere kan de inddrages ved større og vedrørende politiske beslutninger.

I august måned vælges det kommende skoleårs repræsentanter.

De valgte repræsentanter mødes i starten af september til en introdag, hvor de konstituere, vedtægter revideres og grundstenene til den kommende årsplan lægges. 
Derudover er det en dag hvor eleverne skal lære hinanden at kende.

Det kommunale Elevråd består af elevrådsrepræsentanter fra folkeskolerne i Fredensborg Kommune og er uafhængigt af politiske organisationer, men tilknyttet elevorganisationen DSE, Danske Skoleelever.  

Der er valgt to repræsentanter fra hver skole for to år ad gangen. Der er hvert år udskiftning af den ene repræsentant.

Eleverne i det kommunale Elevråd går enten i 6., 7., 8. eller 9. klasse

• I 2015 fik Elevrådet bevilget 750.000 kr. af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til projektet: ”Professionsudvikling i et digitaliseret læremiddel-landskab”. Projektet handlede om at lærernes kompetencer inden for digitale læremidler skulle styrkes. Det betød at alle dansk- og matematiklærere deltog i en særligt tilrettelagt kursusrække.  

• I 2017 arrangerede Elevrådet ”Find din vej” der var en temaaften for kommunens 9. klasser omhandlende det at skulle vælge den rigtige uddannelse og turde træffe valget, men også turde vælge forkert. Arrangementet have oplægsholdere som stand-up komiker Anders Stjernholm, Coach Søs Rask Andresen og en række oplægsholdere der havde gjort sig erfaringer i forhold til valg af uddannelse og karrierer. 

• I 2017 samlede Det Kommunale Elevråd alle skolernes lokale elevråd til en inspirationsdag hvor elevrådene delte erfaringer og ideer til, hvad de lokale elevråd kan arbejde med. 

Center for Skole og Dagtilbud stiller en sekretærfunktion til rådighed for Fredensborgs Kommunale Elevråd.

Derfor kan supplerende oplysninger om Fredensborgs Kommunale Elevråd fås hos Nese, nkiz@fredensborg.dk .

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback