Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Sagsbehandlingstider i kommunen Sagsbehandlingsfrister fastsat ved lov

Sagsbehandlingsfrister fastsat ved lov

På visse områder har Fredensborg Kommune ikke vedtaget en frist. Det skyldes enten, at der allerede i lovgivningen er fastsat en frist, at hjælpen og støtten er af akut karakter eller at der ikke er udarbejdet en kvalitetsstandard. 

Områder hvor frister er bestemt ved lov 

Udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50. Her er der lovkrav om at undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter Familieteamet er blevet opmærksom på, at et barn har behov for særlig støtte.
Kan undersøgelsen ikke afsluttes inden for fire måneder skal der foretages en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen.

Alkoholbehandling efter Sundhedsloven (SUL) § 114. 
Her er der lovkrav om behandling inden for 14 dage.

Stofmisbrugsbehandling efter SUL § 141 og SEL § 101 og § 101a
Her er der lovkrav om behandling for 14 dage. 

 

Områder hvor hjælp og støtte er akut

Optagelse på krisecenter efter SEL § 109.
Her er det forstanderen, der visiterer borgeren ved henvendelse.

Optagelse på herberg eller forsorgshjem efter SEL § 110.
Her er det forstanderen, der visiterer borgeren ved henvendelse. 

Husly-forpligtelsen efter SEL § 80.
Loven forudsætter, at borgeren har brug for akut hjælp.

Støtte-kontaktperson efter SEL § 99.
Her er ordningen selvvisiterende, dvs. støtte-kontaktpersonen opsøger borgere efter vurdering af behov for indsats.

Hjælp og støtte til borgere med hastigt fremadskridende sygdom efter SEL § 117 a.
her træffes afgørelse hurtigst muligt.

Øvrige områder, der hverken er oplistet, er fastsat ved lov eller er af akut karakter

  • Voksenområdet – sagsbehandlingsfrist op til seks måneder
  • Børneområdet – sagsbehandlingsfrist op til seks uger


Det sociale område

For afgørelser på det sociale område er der i henhold til retssikkerhedsloven et særligt krav om, at kommunen skal fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingstider for en ansøgning om hjælp, såfremt fristen ikke allerede er bestemt i lovgivningen.
Der kan være forhold i sagen, der gør, at vi ikke altid kan overholde fristen.
Så tager vi naturligvis kontakt til dig. 

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback