Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Sagsbehandlingstider i kommunen Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister

(Lov om aktiv beskæftigelsesindsats - LAB)
Tilbud i den beskæftigelsesrettede indsats, der kan være med til at hjælpe dig tilbage i job eller uddannelse.

Virksomhedsrettede tilbud:
Ansættelse med løntilskud LAB § 67 (ansøgning via VITAS): 1 uge
Virksomhedspraktik LAB § 58 (ansøgning via VITAS): 1 uge
Arbejdsfordeling – bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 50: 1 uge
Indsats i forbindelse med varsling af større afskedigelser LAB § 164: 2 uger
Jobrotation LAB § 149: 4 uger
Seniorjob - lov om seniorjob § 2: 2 måneder
Voksenlærlingetilskud LAB § 154: 1 uge
Rekruttering LAB § 13: 2 uger

Vejledning og opkvalificering: 4 uger
Ordinær uddannelse og almene kurser LAB § 90
Jobsøgningskurser og andre særligt tilrettelagte forløb LAB § 91
Ret til læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser og test (FVU) § 93
Realkompetencevurdering § 93
Puljen til uddannelsesløft, den regionale uddannelsespulje og øvrige puljer LAB §§ 96 & 97
Opkvalificering i forbindelse med ansættelse LAB § 97

 

Mentor LAB § 167

Virksomhedsmentor (ansøges via VITAS): 2 uger
Individuel mentor: 2 uger
Udskrivningsmentor: 1 uge

Befordringsgodtgørelse LAB §§ 175 & 176:
1 uge

 

(kompensationsloven - KOL)

Til dig, der som handicappet har brug for støtte til at fastholde eller komme i job eller uddannelse.

 • Personlig assistance KOL § 4: 4 uger
 • Personlig assistance under efter- og videreuddannelse KOL § 14: 4 uger
 • Fortrinsadgang KOL § 3:  1 uge
 • Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap (ansøges via VITAS) KOL § 15: 4 uger
 • Opkvalificering i forbindelse med ansættelse KOL § 15 d: 4 uger
 • Hjælpemidler i forbindelse med løntilskudsansættelse (ansøges via VITAS) KOL § 15f: 4 uger
 • Hjælpemidler i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse m.v. (ansøges via VITAS) KOL § 15 i og j : 4 uger

(Integrationsloven - INL)

Tilbud til dig, der er omfattet af integrationsloven. 
Beskæftigelsesrettede og understøttende indsatser for nyankomne udlændinge følger fristerne på beskæftigelsesområdet (se disse)

 • Boligplacering INL § 12: 4 uger
 • Overtagelse af integrationsansvaret i forbindelse med tilflytning til kommunen INL § 18: 4 uger
 • Ansøgning om højskoleophold INL § 23: 4 uger
 • Ansøgning om hjælp til dækning af udgifter i forbindelse med selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet INL 23f: 4 uger
 • Ansøgning om hjælp til dækning af transportudgifter INL § 23f: 1 uge
 • Tilskud til udgifter ved ansættelse INL § 24a: 4 uger
 • Støtte til en vejlederfunktion på arbejdspladsen til indvandrere i introduktionsforløb INL § 24g: 4 uger
 • Danskbonus lov om aktiv socialpolitik § 22: 4 uger
 • Særlig hjælp INL §§ 35-39: 4 uger 

(repatrieringsloven - REL)
For dig som har ophold i Danmark med dobbelt eller andet statsborgerskab end dansk, og som ønsker at rejse tilbage til dit tidligere hjemland. 

Repatriering REL § 7: 3 måneder 
Rekognosceringsrejse i forbindelse med repatriering § 6: 4 uger

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback