Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Sagsbehandlingstider i kommunen Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstider for hjælpemidler er den tid der går fra vi modtager ansøgningen til der er truffet en afgørelse.
Ved bevilling af hjælpemidler kan der være behov for afprøvning og tilpasning, hvorved ventetiden kan blive længere end det oplyste.

Hjælpemidler uden ventetid (§ 112)
Gælder de hjælpemidler der kan sagsbehandles på Kvik Service, Helsingørsvej 25, 3480 Fredensborg. Torsdage mellem 10 -14.

Hjælpemidler der umiddelbart kan sagsbehandles, afgøres med det samme (§ 112)
F.eks. badebækkenstol, toiletforhøjer, rollator, nødkald, lille transportabel løs rampe og greb.
Der gøres opmærksom på at ved behov for hjemmebesøg kan sagsbehandlingstiden være op til 2 måneder.

Handicapkørsel (§ 117)
Op til 1 måned.

Hjælpemidler og forbrugsgoder hvortil der enten skal indhentes lægelige oplysninger eller benyttes ekstern leverandør (§ 112 og 113)
Op til 6 måneder – F.eks. el-kørestol, cykel, el-scooter, arbejdsstol, komfortkørestol og indendørs gelænder.

Reparation af forbrugsgoder, der er bevilget som hjælpemidler (§ 113, stk 5)
Op til 4 uger.

Genbevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder, der er bevilget efter § 112 og § 113 på baggrund af tro- og loveerklæring
op til 4 uger. 

Mindre boligændringer der ikke kræver tilladelse fra boligselskabet kan ofte afgøres med det samme (§ 116)
Ved behov for hjemmebesøg kan sagsbehandlingstiden være op til 2 måneder. F.eks. dørtrinskiler eller fjernelse af dørtrin.

Mindre boligændringer der kræver tilladelse fra boligselskabet (§ 116)
Op til 6 måneder f.eks. fast rampe, udendørs gelænder, Mia-støtter, brusesæde, bruseleje, loftlift, døråbner og udvidelse af dørkarm.

Større boligændringer der kræver inddragelse af eksterne rådgivere og håndværkere (§ 116)
Op til 8 måneder

Støtte til køb af bil og særlige indretninger (§ 114)
Op til 8 måneder.

Reparation af særlige indretning i bil (§ 114) 
Op til 4 uger. 

Genbevilling af bil på baggrund af tro- og loveerklæring, § 114, stk. 4,  
Op til 3 måneder.

Personlige hjælpemidler (§ 112)
Op til 1 måned - f.eks. inkontinens hjælpemidler, ortopædiske sko, parykker.

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (§ 118)
Op til 4 uger 

Plejevederlag § 119
Op til 4 uger 

Hjælp til sygepleje - artikler og lignende § 122
Op til 4 uger 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback