Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Databeskyttelse

Databeskyttelse

Kommunen har fokus på at beskytte de oplysninger, vi behandler, på sikker og lovlig vis.

For at Fredensborg Kommune kan levere god kommunal service, har vi bl.a. brug for at behandle oplysninger om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.
I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi håndterer dine oplysninger.

Fredensborg Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B
2980 Kokkedal

CVR-nr.: 29188335
Telefon: +45 72 56 50 00
Mail: fredensborg@fredensborg.dk

Du kan sende og modtage digital post via www.borger.dk eller www.e-boks.dk. Med digital post bliver informationen krypteret og signeret. Det betyder, at du har sikkerhed for, at meddelelsen ikke kan læses af andre end dig og modtageren.

Når vi skriver til dig, og vores henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger eller oplysninger om sociale forhold, bruger vi digital post.

Hvis din henvendelse til os indeholder personfølsomme eller andre private oplysninger, bør du også altid bruge digital post.

Fredensborg Kommune har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO) til at holde øje med, at kommunen lever op til databeskyttelsesreglerne.

DPO’en kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af dine oplysninger eller hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde har krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

DPO’en er uvildig og refererer ikke til kommunens administration.

Har du spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger, er du velkommen til, at kontakte vores DPO på en af følgende måder:

 • Simone Lynge Reindl
  Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
  dpo@fredensborg.dk
 • Ved brev: Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, att. databeskyttelsesrådgiver.
 • For sikker kommunikation anvend Digital Post på borger.dk

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger findes i databeskyttelsesreglerne. Der er som udgangspunkt tale om følgende bestemmelser:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e
 • Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra f
 • Databeskyttelsesloven § 8, stk. 1 og stk. 2 samt § 11, stk. 1

Ifølge reglerne i databeskyttelseslovgivningen må vi som offentlig myndighed registrere og behandle personoplysninger, når det er nødvendigt og kun som led i vores arbejde som myndighed. Vi skal desuden opbevare sagens oplysninger, så vi efterfølgende kan dokumentere sagens forløb. Det følger af de almindelige forvaltningsretlige regler, arkivlovgivning mv.

Ud over reglerne i databeskyttelseslovgivningen gælder der særlige regler om håndtering af personoplysninger mv. på specifikke områder. Når der findes sådanne særlige regler, følger vi naturligvis også disse.

Når personoplysninger er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver, skal vi ikke have samtykke for at kunne behandle dine oplysninger. Der kan dog være visse tilfælde, hvor vi har behov for dit samtykke, før vi kan behandle dine oplysninger. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis vi har behov for at indhente oplysninger ved din læge.

Fredensborg Kommune løser mange forskellige opgaver, og behandler i den forbindelse en række almindelige og følsomme oplysninger afhængigt af opgavetypen. Vi håndtere kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver.

Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse.

Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i kommunen, der skal sikre, at dine oplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde.

Vi videregiver personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver og naturligvis kun, når det er lovligt.

Vi kan videregive personoplysninger til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer, som vi skal kontakte i sagerne.

Det kan vi for eksempel gøre:

 • ved høring efter de forvaltningsretlige regler,
 • ved fremsendelse af en afgørelse, eller
 • ved indberetning til andre myndigheder, fx Skat.

Mange af de oplysninger vi behandler, beder vi dig om at oplyse, eksempelvis i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning.

Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Det gælder f.eks. indkomstoplysninger, oplysninger fra SKAT og ejendomsoplysninger.

Der kan være oplysninger, vi kun kan indhente med dit samtykke. Det kan eksempelvis være oplysninger fra egen læge.

Når vi indhenter personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven.

Når kommunen behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder, som skal bidrage til åbenhed og gøre dig i stand til, at varetage dine interesser.

Kort fortalt er dine rettigheder følgende:

 • Ret til at få information fra os om, at vi behandler oplysninger om dig
 • Ret til at få indsigt i oplysninger om dig selv
 • Ret til at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form.
 • Ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger rettet (kommunen har som udgangspunkt ikke mulighed for at slette oplysninger om dig).
 • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved, at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktinformation ovenfor.

Når du færdes på område hvor Fredensborg Kommune har tv-overvågning og/ eller foretager lydoptagelser af dig, skal du vide nedenstående. 

1.    Formål   
Vi anvender videoovervågning og lydoptagelser af driftsmæssige og sikkerhedsmæssige grunde, for at forebygge kriminalitet i form af indbrud, tyveri og hærværk mod kommunale bygninger og ejendele samt til at skabe tryghed for personalet på arbejdspladsen. 

2.    Hvilke oplysninger behandler vi?
Vi behandler videomateriale og i visse tilfælde lydoptagelser, hvor du kan optræde. Det vil være skiltet på områder, hvor der sker tv-overvågning og/eller lydoptagelse. 

3.    Videregives dine personoplysninger? 
Videomateriale med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, videregives kun til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

4.    Hvor lang tid gemmer vi dine personoplysninger? 
Optagelserne vil til enhver tid overholde tidsrammen i tv-overvågningsloven, herunder maksimalt blive gemt i 30 dage. 

5.    Retsgrundlag
Personoplysningerne behandles efter Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e og f. 

Oplysninger om eventuelt strafbare forhold behandles efter Databeskyttelsesforordningen art. 10 og Databeskyttelsesloven § 8. 

6.    Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du nogle rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
-    Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 
-    Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet. 
-    I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden vores generelle slettefrister indtræffer. 
-    I nogle tilfælde, har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. I andre situationer har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på.

7.    Vi er dataansvarlig – sådan kontakter du os
Fredensborg Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der behandles i forbindelse med TV-overvågning og lydoptagelser. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B 
2980 Kokkedal
CVR-nr.: 29188335
Telefon: +45 72 56 50 00
Mail: fredensborg@fredensborg.dk 

For sikker kommunikation anvend Digital Post på borger.dk. 

8.    Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på mail dpo@fredensborg.dk 
For sikker kommunikation anvend Digital Post på borger.dk.

9.    Klageadgang 
Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet.
Du finder deres kontaktoplysninger og klageformular på www.datatilsynet.dk 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback