Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Miljøkrav og hensyn Dyrehold - heste, hunde, køer og får

Dyrehold - heste, hunde, køer og får

Kommunen skal kontrollere, at dyrehold drives på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Vi fører tilsyn med ejendomme med dyrehold af heste, hunde, kvæg, svin, får mv., hvis husdyrholdet er på mere end fx 4 heste eller 2 ammekøer eller 10 moderfår.

  • De fleste dyrehold skal mindst have tilsyn hvert 6. år.  
  • Mindre dyrehold og plantebrug kan dog også få miljøtilsyn.

Husk at give kommunen besked om dit eksisterende eller planlagte dyrehold.

Store dyrehold kan kræve særlig miljøtilladelse, fx en § 16 b tilladelse.
En sådan miljøtilladelse søger du gennem Husdyrgodkendelse.dk

Sagsbehandlingstiden varierer alt efter kompleksiteten af sagen, og om den er fuldt oplyst ved modtagelse.

Inden opførelse af bygninger skal der søges om byggetilladelse, og i landzone skal der desuden søges om landzonetilladelse.

Læs mere under Byggeri - landbrug og hestehold

Har  du spørgsmål 

Hvis du vil i kontakt med Fredensborg Kommune om landbrugsspørgsmål, kan du skrive til os på landbrug@fredensborg.dk.

Ved et tilsyn er det primært indretning og størrelse af stalde, antal og type af dyr og opbevaring af gødning man ser på, dvs. om reglerne i ”Bekendtgørelsen om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning" eller vilkårene i en eventuel tilladelse er fulgt, men vi ser også på  affaldsforhold, olieoplag, brønde m.m. 

Formålet med ovenstående er at begrænse forurening og gener fra dyrehold herunder fra produktionen, opbevaringen og anvendelsen af husdyrgødning, ensilage m.v.
Der er krav til blandt andet placeringen af mødding og stalde i forhold til naturen, vandløb og naboerne, indretningen af stalde samt antallet af dyr i relateret lovgivning.

Kommunen skal hvert år gennemføre en tilsynskampagne på landbrugsområdet.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback