Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår i forbindelse med byggeri, renovering, nedrivning, lednings- og anlægsarbejde m.v.
Affaldet omfatter bl.a. brokker, træ, asfalt, armeringsjern, vinduer, sanitet, isolering, gipsplader m.m.
Bygge- og anlægsaffald skal sorteres med henblik på at øge genanvendelsen og dermed nedbringe mængden af affald til forbrænding, specialbehandling og deponering.

Ved nedrivninger, renoveringer og nybyggerier skal bygherren anmelde det affald som fremkommer, hvis:

  • Der er over 1 tons affald eller
  • Affaldet stammer fra en bygning eller et anlæg på over 10m2
     

Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller farligt affald.
Anmeldelsen skal være hos kommunen senest 2 uger før nedrivnings- eller renoveringsarbejdet skal i gang.