Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Vild kommune Nivå Engfjord

Nivå Engfjord

Miljøministeriet har i foråret 2022 bedt kommunerne om at indsende et endeligt konkurrenceprojekt i opløbet til konkurrencen.

Kommunen har valgt et ambitiøst finalebidrag; nemlig udvikling af et nyt, stort sammenhængende naturområde på ca. 1.000 ha mellem byområderne Nivå og Kokkedal.

Områdets centrale del udgøres af en tidligere stenalderfjord, som i dag omfatter Nivå og Usserød ådal samt Langstrup og Lønstrup Mose, se kort nedenfor.

Visionen er på sigt at skabe et sammenhængende vedvarende naturområde af høj biodiversitetsværdi. I samspil med biodiversitet skal der på udvalgte steder arbejdes med andre målsætninger i den grønne omstilling fx klima og klimatilpasning og borgerne og borgerne skal sikres store naturoplevelser

Området er så stort, at det har potentiale for at styrke biodiversiteten i hele Nordsjælland. Projektet adresserer et af de helt centrale hovedtemaer i biodiversitetskrisen: Manglen på plads til naturen samt klimaforandringernes effekt på sårbar natur.

Kommunen ejer selv ca. 125 ha af området og har den 30. maj 2022 indviet ”Græstedgård Naturområde” - 12 ha tidligere bortforpagtet landbrugsareal. Endvidere er der sket udvidelse af hegning til afgræsning af orkideenge, støttet afgræsning af strandenge, indarbejdet biodiversitet i kommende oversvømmelsesdiger og meget andet.

Da området ejes af over 100 forskellige lodsejere vil realiseringen ske i det tempo, som lodsejerne kan se sig selv deltage i. Det vil kræve en vedvarende indsats fra kommunen i mange år frem. Kommunen vil udbrede viden om biodiversitet, inspirere og understøtte private naturprojekter. Endvidere vil kommunen indgå aktivt i et jordfordelingsprojekt omkring genskabelse af naturlig hydrologi i Langstrup Mose (delområde 1) bl.a. med kommunalt jordkøb af centrale dele. Biodiversitet tænkes ind i alle kommunale beslutninger i området.

Indsatserne understøttes politisk med en klar forventning om, at området realiseres. Der er foreløbigt afsat 5 mio. kr. til projektindsatser, herunder biodiversitetsanalyse, borgerkampagner/inddragelse, naturvenlig skovrejsning, plejeplaner, naturpleje fx. høslæt og afgræsning, opkøb af jord, jordfordeling, hegninger mv. Endvidere er der afsat 0,3 mio. kr. kr. årligt til projektledelse.

Projektområdets arbejdstitel er ”Nivå Engfjord”, som reference til stenalderfjorden. Kommunen vil i første omgang prioritere indsatser i delområde 1 (Langstrup og Lønholt Mose), se kort nedenfor.

NB afgrænsning er vejledende, men følger i store træk forslag til Kommuneplan 2021 områder med biologiske interesser samt landskabsfredningen af Usserød Ådal og Nivå ådal.

Hanne Berg, formand for udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtighed, lægger op til dialog omkring projektet langs Nivåen. Se vidoen herunder.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback