Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Vild kommune Humlebæk Syds biodiversitet

Humlebæk Syds biodiversitet

Humlebæk Syd er et landbrugsareal på ca. 50 ha beliggende syd for Humlebæk by.

Fredensborg Kommune besluttede i 2020 at opsige forpagtningsaftalerne på de kommunale landbrugsarealer ved Kokkedal, Humlebæk og Endrup og arbejde for at øge biodiversiteten på arealerne til gavn for naturen. I forbindelse med konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune i 2021 ønskede Fredensborg Kommune at prioritere et ambitiøst projekt, der understøtter kommunens Grøn Politik om at skabe store sammenhængende naturområder i tæt samarbejde med borgere og lokale ildsjæle. Der tænktes især på de bynære områder i Humlebæk Syd, Nivå Ådal og Græstedgård.

I finalebidraget til konkurrencen blev der i 1. juni 2022 indmeldt et 1.000 ha stort område mellem Kokkedal og Nivå. Selv om Humlebæk Syd ikke indgår i kommunens endelige finaleprojekt, betyder det ikke, at der ændres på tidligere besluttede indsatser vedrørende Humlebæk Syd.

Aktuelt samarbejder kommunen med biologistuderende, Amalie Rølle Svanholm, fra Københavns Universitet, som over sommeren 2022 vil undersøge biodiversitetspotentialet i Humlebæk Syd som en del af hendes afsluttende specialeprojekt.  Hendes grundige forundersøgelse af området vil bidrage til at kunne udarbejde en plan for at øge diversiteten af både levesteder og arter i området. Planen vil endvidere kunne anvendes til at kvalificere eventuelle fremtidige byggefelter i området.

 

  1. Jordprøver. Næringsstofindholdet og pH-værdien i jordbunden vil blive undersøgt. Disse data vil hjælpe til at belyse, hvilke tiltag der er nødvendige for at skabe bedre forhold for vilde planter og dyr.
  2. Insektfælder og humlebi-indsamling. Fælderne og analyse af pollen fra humlebier vil kortlægge, hvilke arter der trives, og hvilke arter der mangler i landskabet.
  3. Vegetationsanalyse. Denne analyse vil vise, hvilke planter der findes på området, og hvilke planter, der mangler, hvis livsbetingelserne for insekter, fugle og andre arter skal forbedres.

Plantesamfundet ved Humlebæk Syd vil blive sammenlignet med andre lignende områder, hvor forskellige plejetiltag er blevet anvendt til at genoprette biodiversiteten, f.eks. helårsgræsning. Det vil hjælpe med at forstå, hvordan diversiteten af planter kan udvikles med forskellige tiltag igennem tiden.

Resultaterne fra projektet skal bruges til at lave en fremtidig plejeplan for naturen på Humlebæk Syd.

April-September: I denne periode kan du se Amalie opsætte insektfælder, indsamle humlebier, tage jordprøver og lave vegetationsanalyse på arealerne.

Efteråret 2022: Naturvandring-arrangement for borgere, hvor Amalie vil fortælle om projektet, og du har mulighed for at stille spørgsmål.

September-Januar 2023: Dataanalyse og specialeskrivning.

Februar 2023: Specialeforsvar på Københavns Universitet.

2023: Fredensborg Kommune arbejder videre med at øge naturindholdet ved Humlebæk Syd.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback