Fredensborg Kommune ligger i Nordsjællands smukke natur mellem Øresund og Esrum Sø. Naturen er kendetegnet ved mange søer, moser og enge. Det spænder fra Danmarks vandrigeste sø, Esrum Sø, det store moseområde ved Langstrup og Lønholt moser, engarealerne langs med Usserød Å og Nive Å, strandengene ved Nivå Bugt til de over 1000 småsøer og vandhuller, der er spredt i landskabet. 

Kommunen er også rig på mange små løvskove med stor artsrigdom. Endrup Hegn, Danstrup Hegn, Sørup Hegn, Knurrenborg Vang, Grønholt Hegn, Gammel Grønholt Vang, Kirkelte Hegn, Krogerup Skovene, Laveskov mm.. Mange af dem ligger bynært med gode muligheder for at gå tur og opleve naturen.
Læs mere om kommunens indsats for naturen herunder. 

Søer og vandhul 

 

Søer og vandhuller er værdifulde elementer i landskabet og naturen.

  • Der er godt 1100 søer i kommunen, der er større end 100 m².
  • Danmarks næststørste og vandrigeste sø, Esrum Sø ligger delvist i Fredensborg Kommune.