Kommunen har en plan for Mobilitet og Infrastruktur. Du kan læse strategien og handlingsplanen herunder.

Hvem tager sig af hvad ? 
Arbejdet med trafik og veje er fordelt mellem flere. Som udgangspunkt er fordelingen således:

  • Kommunen: Alt vedrørende nedenstående handlingsplan, spørgsmål om trafik, busser, overkørsler, regler og pligter, gravetilladelser, anlægsprojekter og forbedringer af veje og stier. 
  • Nordsjællands Park og Vej: Huller i asfalt og fliser, vedligehold af skilte og striber, fjernelse af affald, snerydning mm.
  • Politiet: Overskridelse af hastighedsgrænser, ulovlig parkering og færdselsovertrædelser