Døgnrehabilitering på Skovgården i Humlebæk

Kommunens døgnrehabiliteringsafdeling ligger i naturskønne omgivelser på 1. sal på Skovgården i Humlebæk.
Her varetages pleje, træning og rehabilitering for de borgere, der fx efter en hospitalsindlæggelse har brug for at være indlagt samtidig med at de modtager dette.

Opholdet er af varierende længde, men svinger typisk fra et par uger til måneder alt efter, hvad man har brug for af hjælp til at nå et bedre funktionsniveau. Man skal visiteres til opholdet og kommunens visitation vil i samarbejde med afdelingens personale løbende vurdere behovet for indlæggelse.